Tvinger Finn.no til privat boligsalg

Tvinger Finn.no til privat boligsalg

Fornyingsministeren er lei av nettsteder som stenger mannen i gata ute.

Flere har klaget til Konkurransetilsynet over praksisen på norske nettsteder som tilbyr boligannonser.

De største aktørene, som Finn.no, har nemlig en praksis som sier at man må ha eiendomsmeglerbevilling for å legge ut annonser. De stenger dermed privatpersoner som vil selge boligen sin selv ute.

For et halvt år siden ba fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys Konkurransetilsynet om å se på saken. Det har de gjort, og nå kommer tilsynet med et forslag om en ny forskrift som skal sikre alle lik tilgang til sidene. Og dermed samtidig kanskje gjøre en allerede presset boligmeklerbransje enda mer presset.

LES OGSÅ: Hjelper seniorene på nett

- Vi vil gjøre det enklere for boligeieren å selge huset sitt selv, og dessuten åpne for at andre aktører kan tilby folk tjenester når de vil selge boligen, sier Grande Røys i en pressemelding.

- Dette vil kunne føre til større konkurranse og lavere priser, noe som er til fordel både for selgere og kjøpere.

I et brev fra Konkurransetilsynet til Fornyings- og administrasjonsdepartementet lister tilsynet opp tre hovedgrunner til at nettsteder for boligannonser burde bli allemannseie:

LES OGSÅ: Regjeringen åpner reiseregningen

1. Dagens praksis gir en begrensning på hvilke aktører som kan tilby boligannonse-tjenester. Dette mener tilsynet fører til høyere priser.

2. Boligselgerne har i dag et begrenset tilbud, og må velge et tilbud av enten høyere eller lavere kvalitet enn hva de ønsker. En ny forskrift vil gi større valgmuligheter.

3. Det er vanskelig for folk uten eiendomsmeglerbevis å utvikle produkter til boligselgerne, og innovasjonen blir mindre.

- Målet er å sende et utkast til forskrift ut på høring så raskt som mulig, avslutter Grande Røys.