Tynn avtale med tyskere

Den tyske programvareutvikleren enteo Software har inngått en intensjonsavtale med Thin Tech AS.

Thin Tech AS er distributør av programvare til serverbaserte IT-løsninger og tynne klienter. Avtalen innebærer at ThinTech i samarbeid med sine vel 200 systemintegratorer skal selge og implementere alle enteo Softwares produkter i Norge.

For enteo Software, som startet sin nordiske virksomhet gjennom et nytt salgskontor i Stockholm i mars i år, innebærer intensjonsavtalen med ThinTech at selskapet nå for alvor etablerer seg i de skandinaviske landene.

Dette blir første steg inn på det norske markedet. For Thin Tech innebærer avtalen at selskapet nå kan dekke den økende etterspørselen etter programvare til forebygging av flaskehalser i nettverksmiljøer, opplyser selskapet i en pressemelding.

Ser på flere muligheter

- Vi er i dag leverandør av tredjeparts programvare til serverbaserte IT-løsninger, og har 15.000 til 20.000 installasjoner av tynne klienter i Norden. Vi kommer inn i fase to, etter at en bedrift har kjøpt et IT-miljø. Ved hjelp av stress- og analysetester finner vi ut hvor flaskehalsene i systemet er og anbefaler løsninger. Gjennom enteo Software vil vi nå dessuten kunne tilby kontroll over lisensene og arbeide mer forebyggende for å optimere systemene på forhånd, sier administrerende direktør Lars Sandtorv i ThinTech AS.

- Til å begynne med vil distribusjonsrettighetene bare omfatte Norge, selv om ThinTech også driver virksomhet i Sverige og starter opp i Danmark og Finland i begynnelsen av neste år. På sikt vil de muligens vurdere å selge også til andre land. For oss innebærer denne avtalen at vi får en distributør i Norge i sterk vekst, med en solid installasjonsbase av tynne klienter og med tilgang til blant annet WM-data som systemintegrator, sier enteo Softwares administrerende direktør for Norden, Stefan Heller.