Tynne marginer i Telecomputing

Asp-leverandøren Telecomputing økte omsetningen med 19,9 prosent i tredje kvartal, men resultatet før skatt havnet på kun 500.000 kroner.
Telecomputing omsatte for 70 millioner kroner i tredje kvartal. Veksten på 19,9 prosent er medregnet oppkjøpet av Infostream Services. Uten dette selskapet i folden havnet veksten i kvartalet på 9,5 prosent.

Driftskostnadene uten avskrivninger utgjorde 40,1 millioner kroner, en økning på 13 prosent. Korrigert for Infostream reduserte Telecomputing driftskostnadene med to prosent i kvartalet.

Driftsresultatet før goodwill og spesielle poster havnet på 2,2 millioner kroner. Resultatet før skatt havnet på 500.000 kroner. I samme periode i fjor ble resultatet før skatt minus 2,2 millioner kroner.

Omsetningen i Sverige var på 26,3 millioner kroner, en økning på 17,4 prosent. Omsetningen i Norge økte med 18,2 prosent. Den organiske veksten var på 4,8 prosent.

For fjerde kvartal forventer selskapet et EBIT-resultat som er noe bedre enn tredje kvartal, men resultatet vil fortsatt være påvirket av at betydelige ressurser legges ned i langsiktig effektiviseringsarbeid.