Tynt utvalg med bredde

Tynt utvalg med bredde

Nc-en var kanskje en flopp, men tynne klienter har et bredt marked. En av de nye Wyse-terminalene leveres med ferdigsydd Linux.
I en blindtest foretrakk seks av ti det alternativet som viste seg å være en tynn klient. Oppfatningen var at den tynne klienten reagerte kjappere.

Wyse er synonymt med tynne klienter. Et brukerapparat hvor bare selve presentasjonen administreres, betegnes en tynn klient. Applikasjonen som mater presentasjonen med data, kjøres i en tjenestemaskin. Den vanligste applikasjonen er Microsoft Office.

-- Vi er markedsleder med 40 prosent markedsandel, sier David Angwin, nordeuropeisk markedsføringssjef i Wyse.

-- Vi har holdt på med tynne klienter i ni år. Veksten på disse er større enn på de fleste andre it-hjelpemidlene, fremhever Espen Pedersen, styreformann i Commaxx, distributør for Wyse i Norge.

Ledende

Wyse ble grunnlagt i 1981 med formålet å lage terminaler. I mange år var Wyse et godt alternativ til Tandberg Datas TDV dataskjermer.

Tre av de nye klientene er forbedringer til de eksisterende Winterm, de andre to har ny design; S Class og V Class. De nye Winterm benytter AMDs Geode GX2 32 bit prosessor. Tilsvarende gjør S Class, mens V Class bruker Vias Intel-alternativ.

Ifølge analysefirmaet IDC har Wyse vært den ledende leverandøren av tynne klienter de seneste syv årene. Andre viktige leverandører er Neoware, Hewlett-Packard og Fujitsu Siemens. IBM var ivrig med gode klienter, men solgte ut i 2001 til Neoware og har siden valgt å nedtone disse hjelpemidlene.

Lav interesse

Samtlige har felles programvarearkitektur med ICA, Independant Computing Architecture, som standard, alternativt Microsofts RDP (Remote Desktop Protocol). Som driftsmiljø for å styre klientene, benyttes enten Citrix eller Microsoft på tjenestemaskinene.

Alternativet er Suns Sun Ray tynne terminaler hvor all programvare kjøres på tjenestemaskiner med Solaris som maskinmiljø. Kontorsystemet er Star Office som gir tilsvarende funksjonalitet som Microsoft Office.

Interessen for tynne klienter er heller laber på verdensbasis. Det selges rundt 400.000 enheter per kvartal. Riktignok synes interessen å være stigende, men ikke oppsiktsvekkende.

Sikkerhet er for mange et veldig godt argument for tynne terminaler. Frihet til å flytte rundt burde være det. Sun benytter sistnevnte for sin strategi for bruk av Sun Ray tynne terminaler.

Siden åttitallet

I Norge har tynne klienter har vært brukt i mange år, og bruken her er høyere i forhold til innbyggertallet enn i noe annet land.

Dataleverandøren Wang var på åttitallet verdens første bruker av tynne klienter. Deres tekstbehandlingsterminaler til kontorsystemet OIS (Office Information System) var datamaskiner uten platelager som jobbet sammen med tjenestemaskinen.

De første tynne klientene uten binding kom rundt 1990 med X-terminalen, den intelligente skjermen som samtidig kunne knytte seg opp til flere tjenestemaskiner. I dag er X-terminalen borte, men Wyse leverer programvare slik at deres tynne klienter kan opptre som en X-terminal.

Tynne klienter ble imidlertid først et begrep etter at Oracles administrerende direktør Larry Ellison introduserte nettverksdatamaskinen (nc, Network Computer) i 1995.

Debatten rundt nc-en synliggjorde ulempene med datidens pc-er og fortrinnene med tynne klienter og sentral programvare, men det tok mange år å etablere programvareforutsetningene.

Sparer kostnader

-- Kostnadsreduksjonen skyldes administrasjonen. Det er ikke nødvendig å sende noen til pulten. Spesielt interessant er det i bedrifter som er geografisk spredd, fremhever David Angwin.

Wyses tynne klienter er hva Ellison ønsket seg med hensyn til brukerhjelpemidler. Idéen er at brukerhjelpemiddelet fortsatt kan brukes, selv om programvaremiljøet forbedres. Også eldre pc-er kan benyttes som tynne klienter.

Men brukere foretrekker at også den tynne klienten kan utnytte teknologiforbedringer. Derfor har de tre Winterm fått ny grafikk som er fire ganger raskere. Også inn/ut-tilkoblingen er forbedret med fire USB 2.0 (Universal Serial Bus).

Også Linux

Forskjellen på de tre nye Winterm er det innbakte driftsmiljøet. 3150SE benytter Windows CE 5, 9150 SE benytter Windows XP. Men den kanskje mest spennende er 5150SE som benytter Linux 2.6, kjører X-Windows og Netscape eller Mozilla som web-leser.

De helt nye er S Class og V Class. Den første er den minste fra Wyse til nå. 128 MB minne, Ethernet, en serieport og fire USB er alt. S Class legges eller reises på høykant ved hjelp av avtagbare ben.

V Class ligner på Suns Sun Ray. Denne kan benytte et smartkort for autentisering. 256 MB minne og inntil 256 MB Flash-minne for permanent programvare kan V Class utstyres med.