Tysk invitt

Tysk invitt

Den tyske delstaten lover gratis kontor, lokale kontakter og plass på Cebit til norske it-bedrifter som vil etablere seg i Hannover.
Tyskland står sjelden øverst på prioriteringslisten når norske bedrifter skal etablere seg i utlandet. De skandinaviske landene og Storbritannia, eventuelt Nederland, ligger først i løypa når utenlandskontor skal etableres.

Dette mønsteret forsøker den tyske delstaten Niedersachsen å bryte. Gjennom selskapet Investment Promotion Agency (IPA) tilbys gode betingelser for norske it-selskaper som vil etablere salgskontor i Hannover.

Nettverk

Foruten gratis kontorplass i ett år i Expo Park Campus i Hannover, framhever IPAs Wolfgang Harm viktigheten av å kunne spille på IPAs kontaktnett i regionen og i Tyskland for øvrig.

-- Vi kan peke på folk som kan finne kompetente medarbeidere, vi har gode kontakter med myndigheter og banker, og vi kjenner til mulige kunder, sier Harm, som er direktør for investeringsrådgivning i IPA.

Interesserte bedrifter må sende inn søknad til tilretteleggerne i Hannoverimpuls for å bli med i det såkalte Plug & Work-opplegget. Etter en intern vurderingsprosess får kandidatene anledning til å presentere seg, før beslutning fattes. Etter et halvt år kan de utvalgte bedriftene være på plass i den tyske messebyen.

Foretrekkes

Wolfgang Harm legger ikke skjul på at målet til IPA og de andre samarbeidspartnerne er å skape arbeidsplasser i Niedersachsen. Det forhindrer ikke at norske bedrifter kan ha noe å hente på å se nærmere på Tyskland som eksportmarked.

-- Skandinaviske selskaper er foretrukne samarbeidspartnere for mange tyskere. Problemet er at det eksisterer mange misforståelser om Tyskland. Vi kan forberede norske bedrifter på hva de kan forvente seg, sier han.

Med sedvanlig tysk grundighet understreker IPA-representanten at godt fotarbeid er alfa og omega for å lykkes i nye markeder. Lokale kontakter er godt å ha når problemene dukker opp - for det gjør de.

-- Et salgskontor bør har minst to ansatte. En lokalperson som kan åpne dører og en teknisk ekspert fra hovedkontoret, anbefaler Harm.

Cebit

Tyskland er med sine 80 millioner innbyggere et stort marked. I tillegg er det kort vei fra Nord-Tyskland til nabolandene. På grunn av de store messene har Hannover svært godt utbygget telenett og transportnett.

Gratis deltakelse på Cebit det første året inngår forøvrig i pakken av tiltak som skal lokke it-bedrifter til å etablere seg i Hannover-området.

-- Men er det nødvendig å etablere avdelingskontor i Tyskland for å lykkes på det tyske markedet?

-- Det er veldig dyrt å fly folk fram og tilbake. Dessuten er det viktig å bli en del av en lokal "community" som kan bidra med med nyttig uformell informasjon, understreker Wolfgang Harm.