Tyske tungvektere til Scali

To tyske medlemmer med imponerende bransjeerfaring skal ruste opp Scali-styret.

Scali er i dag en ledende tilbyder av høy-ytelses klyngeløsninger for Linuxsystemer.

Klaus-Dieter Laidig og Richard Seibt har begge lang og verdifull erfaring fra den internasjonale it-bransjen. Laidig og Seibt har hatt sentrale posisjoner i selskaper som IBM, Novell, SAP, SUSE og HP.

Richard Seibt er en kjent pioner innenfor kommersialisering av Linux systemer. Han var tidligere konsernsjef i SUSE, og var en sentral drivkraft i kommersialiseringen av Linux, som resulterte i at selskapet ble kjøpt av Novell i 2004.

– Vi i Scali er glade for å kunne ønske Richard og Klaus-Dieter velkommen inn i styret, sier Bjørn Skare, styreleder og konsernsjef i Scali.

God posisjon

- Etter hvert som flere og flere selskaper bruker Linux som plattform i datasentrene sine og inkluderer klynger i IT-arkitekturen blir behovet for effektive styringsløsninger åpenbart. Scali er godt posisjonert for å hjelpe organisasjoner med å utnytte kostnads- og ytelsesfordelene som ligger i Linux-baserte klyngeløsninger, sier Richard Seibt.

Klaus-Dieter Laidig har 30 års erfaring fra Hewlett-Packard,. Han var sentral i å bygge opp HPs European Computer Systems Business på 80- og 90-tallet. Han har også sittet i SAPs representantskap fra 1996 til 2003.

Laidig blir en derfor viktig brikke i jobben med å utmeisle Scali forretningsstrategi i tiden som kommer, da selskapet skal videreutvikle sine markeds- og produktstrategier.

– Scali er et selskap med et stort vekstpotensial og spennende muligheter. Etter hvert som klyngeløsninger blir mer og mer vanlig for bedrifter, vil Scalis kombinasjon av maskin- og programvare bli et naturlig valg for bedrifter som ønsker økt produktivitet og redusert risiko i sine datasentre, sier Klaus-Dieter Laidig i en pressemelding.