Uante muligheter

Uante muligheter

Jentene på dataingeniørstudiet vet for lite om mulighetene på arbeidsmarkedet. NTNU tar signalet og vil friste med attraktive rollemodeller for å få opp søkerandelen.
--Vi har en klar målsetting om å øke andelen jenter til studiet fra åtte til 20 prosent i løpet av neste år. Det innebærer å skape bedre innsikt i hva studiet dreier seg om samtidig som vi vil gå sterkt inn for å iformere studentene hva de kan forvente utover de rent tradisjonelle jobbmulighetene, sier prosjektleder for Jenter og Data på NTNU, Jeanette Lindi.

Hun hevder problemet med få datajenter bunner i at litt for mange tror dataingeniørutdanningen gir begrensede muligheter til å utfolde seg på arbeidsmarkedet.

-- Men databransjen frister med stadig flere valg. Det gjelder bare å gripe fatt i dem, fortsetter prosjektlederen.

Satser påTelemedisin

Eirill Pettersen (25) avsluttet studiet innen kommunikasjonsteknologi i vår og har valgt en jobb som avviker fra de rent tradisjonelle. I dag jobber hun innen telemedisin og er ansatt på Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø.

-- Jeg var ikke interessert i å sitte på et kontor og programmere. Da jeg hørte om telemedisin tilfeldig via bekjente, synes jeg det hørtes spennende ut. Vi utvikler nye telemedisinske løsninger og forsker på ny teknologi innen helse. Det handler om å flytte behandlingen i stedet for pasienten, forteller en fornøyd Pettersen.

I et kull på over hundre studenter innen kommunikasjonsteknologi, er hun en av ytterst få som har satset på en mer utradisjonell arbeidsplass.

Mer informasjon

-- De av oss som ikke hopper av studiet underveis ender gjerne med å søke de tradisjonelle datajobbene fordi de ikke vet om annet. Datastudentene trenger å vite mer om hva de egentlig driver med, sier Pettersen.

Nå håper hun høyskolens nylig innførte ordning med tilbud om mentor som skal følge opp studentene underveis, vil endre tendensen.

Muligheten til råd og veiledning under studiet fra tidligere studenter som har beveget seg ut i arbeidslivet, skal øke kunnskapen om studiet i seg selv og hva det innebærer av videre muligheter. Tilbudet er bare en av flere elementer i rekrutteringsprosjektet, som har pågått i det skjulte siden 1997, da andelen datastudiner brått ble redusert med 20 prosent.

-- Ved å gjøre studiet attraktivt gjennom gode rollemodeller og jevnlige besøk på videregående skoler rundt i landet, håper vi prosentandelen har økt til der den var på midten av nittitallet når neste års rekruttering er i gang, sier Lindi.

Faller fra

Nå ønsker hun å gå hardt inn for å forsikre jentene om at de er like attraktive som guttene på arbeidsmarkedet, samtidig som prosjektet skal skape økt bevisst over hvilke muligheter som foreligger etter endt studietid.

-- Av alle landets skoleelever søkte bare i overkant av 2000 jenter seg inn på datastudiet i år. Med tanke på at ti prosent av disse faller fra underveis blir det ikke mange igjen som tar fatt på arbeidsmarkedet, sier Lindi.