Ubegrensede muligheter

Ubegrensede muligheter

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) tror radiobrikker kan gi økt effektivitet og bedre tjenester.
-- Jeg blir forbauset om vi ikke ser flere norske bedrifter som har større prosjekter på gang i løpet av 2005, sier forskningssjef Geir Kuvås i HSH.

Kuvås peker på at en positiv produktivitetsutvikling innen handels- og servicenæringene har større betydning for norsk økonomi enn utviklingen innen industrien. Radiobrikker kan i framtiden bli et viktig bidrag til en slik positiv produktivitetsutvikling.

-- Dette er fantastisk spennende.

Tilbakelent

HSH har tatt på seg en pådriverrolle for å innføre radiobrikker i Norge. Men det er selvsagt medlemsbedriftene selv som vurdere når det er formålstjenlig å hoppe på de nye løsningene som nå foreligger.

Forskningssjefen legge ikke skjul på at han synes noen av aktørene har en vel tilbakelent holdning til radiobrikker. Han er ikke i tvil om at norsk dagligvarebransje kommer for fullt når hjulene først begynner å rulle.

-- De fremste logistikkmiljøene i landet finner vi i dagligvarebransjen. Styrken til denne bransjen er at aktørene er nesten like store, noe som har gjort dem flinke til å komme fram til bransjeløsninger, understreker Kuvås.

Radiobrikker vil først bli tatt i bruk som et hjelpemiddel i logistikk-kjeden. Transportpakninger, som esker og paller, vil bli merket. Da spiller prisen på radiobrikkene mindre rolle. Gevinstene ved rask og parallell avlesning av mange enheter på en gang vil etter alt å dømme raskt oppveie investeringene i brikker og lesere.

Store selskaper som IBM og Accenture presser på for at flere skal ta i bruk radiomerking av produkter som alternativ til strekkoder. Dessuten har norske bedrifter lang erfaring innen radioteknikk. Selskaper som Q-free og Nera har mye å bidra med, tror Kuvås. Men fagområdet prioriteres ikke av dem som sitter på forskningsmidlene.

Dessuten etterlyser HSHs forskningssjef større kompetanse på anvendersiden.

-- Vi vil nok få en samordning mellom dagligvarehandelen og leverandørene, sier han.