Uber setter på bremsene

Uber setter på bremsene

Uber setter UberPOP i pausemodus i Norge fra 30. oktober.

Beslutningen om å sette UberPOP, personbiltjenesten,  i pausemodus kommer i følge selskapet selv som et resultat av et ønske om å bli regulert. Det er interessant at dette utspillet fra Uber faller elegant sammen med at Samferdselsdepartementet skal svare Eftas overvåkningsorgan, ESA, krav om at Norge endrer sitt system for løyver rundt persontransport. ESA mener dagens ordning er hindrer fri konkurranse på dette området. Samferdselsdepartementet svarfrist i forhold til ESA er 27. oktober.

Selv om UberPOP nå blir stanset betyr ikke dette en totalstopp for alle Ubers virksomheter. Limousintjenesten Uber Black og Uber XXL vil være i drift som normalt.

Ønsker dialog

I meldingen som gikk ut fra Uber mandag understreker selskapet at de ønsker en dialog med skattemyndighetene. I praksis betyr dette et rapporteringssystem av sjåførenes inntekt samt ordninger knyttet til forsikringsordninger og ikke minst pensjon. De ønsker også kjøreseddel for sine sjåfører. Dette kommer som en naturlig utvikling etter at Uber fikk en bot på 5 millioner kroner for brudd på lovverket. Uber har nektet å vedta boten.