Udetonert kostnadsbombe i Forsvarets it-prosjekt

Udetonert kostnadsbombe i Forsvarets it-prosjekt

Hvis ikke Høyre og Arbeiderpartiet snur, går Forsvaret mot et historisk it-sløseri.
Computerworld har vært i kontakt med flere uavhengige kilder som nå roper varsko.

-- Jeg blir rett og slett kvalm av det sløseriet vi står overfor, sier en godt informert forsvarskilde. Å kritisere Forsvaret offentlig kan få store konsekvenser. Frykten for represalier og tap av kontrakter veier tungt.

Per Roar Bredvold er Fremskrittspartiets representant i forsvarskomiteen. Han føler at han får liten eller ingen informasjon om arbeidet med Program Golf.

Program Golf er Forsvarets store it-omstillingsprosjekt. En prislapp har aldri vært forelagt Stortinget. Riksrevisjonen har lagt frem et kostnadsoverslag på 2 milliarder.

Forsvarsdepartementet vil ikke verifisere tallet. Tallet kom frem i en rapport fra Riksrevisjonen publisert i 2003. I samme rapport trekker Riksrevisjonen gjentatte ganger frem den store usikkerheten i Forsvarets kost/nytte-analyser av Program Golf, og de presiserer at usikkerheten må reduseres til et akspetabelt nivå.

Vil ha informasjon

-- Det er naturlig at komitélederen orienterer oss underveis i et så stort prosjekt som det her er snakk om. Jeg kan ikke huske sist vi fikk informajson. Det blir svært vanskelig for Forsvarskomiteen å ta stilling til et slikt kjempeprosjekt på kort tid senere i høst, sier Bredvold.

Han peker på at Forsvaret har et ansvar å bruke skattepengene på en mest mulig effektiv måte, og at Frp syns det er et problem at andre leverandører enn IBM ikke slipper til.

På lik linje med Riksrevisjonen har SV gjentatte ganger etterlyst å få etablert en enhetlig it-ledelse for Forsvaret. Dette har de så langt ikke fått gjennomslag for.

Kjetil Bjørklund, SVs talsperson i Forsvarskomiteen, trekker frem at tempoet i den teknologiske utviklingen her medfører helt andre utfordringer enn andre type anskaffelser i Forsvaret.

Og disse utfordringene har Forsvaret håndtert dårlig, synes Bjørklund.

-- Det er et problem at vi har så få uavhengige, uhildede som kan vurdere prosjektet. De fleste som uttaler seg, har en eller annen fot innenfor. De som har innsikt og mener noe sitter på den ene eller andre siden av bordet, og har sin agenda for de opplysningene de kommer med, sier Bjørklund.

-- Vi kommer til å følge nøye med i denne saken i tiden som kommer. Dette ser også ut til å bekrefte den samlede prislappen på nesten 2 milliarder kroner, som vi og Riksrevisjonen antok for flere år siden. Dette anslaget var basert på tall som kom fra Forsvaret, men som de ikke selv ville verifisere. Nå kommer kanskje virkeligheten fram. Det er på tide. Det må selvsagt være slik at Forsvaret velger de mest kostnadseffektive løsningene. Det er ikke så mye som tyder på at dette innfris gjennom Program Golf, uttaler Bjørklund.

To systemer

Senere i høst kommer det en sak til Stortingets Forsvarskomite om neste fase (lp-2) av Program Golf, Forsvarets store it- omstillingsprosjekt. I denne fasen skal man utvikle et nytt system for forvaltning av innkjøp, vedlikehold og materiell-styring.

I dag har Forsvaret to ulike systemer som håndterer dette fagområdet. Luftforsvaret på den ene siden har sitt, Hæren på den andre siden har et annet. Hæren har en Oracle-basert løsning som også benyttes av NATO. Luftforsvaret benytter en løsning utviklet av IFS, IMAS, som av et uavhengig amerikansk byrå er kåret til verdens beste system for denne type saker, og som brukes av Forsvaret i mange land.

Kilder forteller til Computerworld at begge disse systemene er velfungerende og kan implementeres til en brøkdel av anslagene til Golf. Bransjeeksperter forteller også at det er fullt mulig å bygge overliggende systemer og beholde de velfungerende delene av dagens systemer.

Sprekk

Men dette stopper ikke Forsvaret. I løpet av 2005 skulle egentlig Program Golf hvert sluttført. I dag vet vi at denne tidsplanen sprekker.

Senere i høst vil Stortinget ved Forsvarskomiteen få forelagt en egen proposisjon om fase 2 i Program Golf. Dette skjer som følge av at fase 2 vil koste godt over 500 millioner kroner, ifølge ekspedisjonssjef Fridtjof Søgaard i Forsvarsdepartementet.

Etter det Computerworld har grunn til å tro vil totalkostandene som følge av denne proposisjonen ligge rundt 1,5 milliarder.

Bredvold poengterer at det ikke vil overraske ham om Program Golf vil koste langt mer enn tidligere antatt, og han er også redd for at det systemet man til slutt får, kanskje ikke vil fungere etter hensikten.

-- Dette er dessverre mer normalen enn unntaket slik Forsvaret styres og ledes i dag.

Råkjør

Bredvold oppfatter det også som et demokratisk problem at flertallet med Høyre og Arbeiderpartiet i spissen er så enige om Program Golf. Han mener dette fører til mangelfull informasjon og debatt rundt et så viktig prosjekt i Forsvarskomiteen.

Mens Forsvaret har hatt full oppbacking fra Høyre og Arbeiderpartiet i sakene rundt Program Golf, har SV, Frp og Sp vært skeptiske hele veien.