UDI-kontrakt for Avenir

Avenir skal utvikle en løsning for informasjonsutveksling mellom asylmottakene og UDI.

Utlendingsdirektoratet har inngått avtale med Avenir om utvikling av en "webbasert løsning for informasjonsutveksling mellom asylmottakene og UDI". Omfang på avtalen er rundt 3,5 millioner kroner.

 

Løsningen skal forenkle, forbedre og effektivisere informasjonsutvekslingen mellom asylmottakene og UDI i tillegg til å gjøre datamaterialet på mottaksfeltet rikere og gi økt kvalitet på datafangst. Videre skal løsningen bidra til å effektivisere arbeidsrutinene og prosjektet skal gradvis bygge opp et mottakssystem for all informasjonsutveksling mellom mottakene og UDI, ifølge en pressemelding.

 

.NET

 

Sentrale deler av løsningen baseres på Web-tjenester og tjenesteorientert arkitektur. Web-tjenestene skal integreres med saksbehandlingssystemet i UDI i tillegg til integrasjon med ERP-systemet for data som gir grunnlag for økonomiske transaksjoner.

 

Løsningen vil fullt ut benytte seg av de muligheter som ligger i tjenesteorientert arkitektur og UDIs valgte utviklingsplattform for dette er Microsoft .NET.