Uendrede 3G-vilkår

EU-kommisjonen slo sist uke fast at de ikke kommer til å gå inn for at innehavere av 3G-lisenser skal få redusert lisensavgiften.
Stabile og forutsigbare betingelser brukes som argument for å ikke innrømme mobiloperatørene rabatter.

Frankrike er det eneste landet som har lettet på kravene til de kommende 3G-operatørene.