-Uheldige forskningskutt

Norges Forskningsråd får kutt på 55 millioner kroner i forslag til revidert nasjonalbudsjett. Rådet er ikke fornøyd.
Regjeringen kutter 55,5 millioner kroner i Forskningsrådets budsjett i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. UFD står for brorparten, med et kutt på 25 millioner kroner.

--Dette er uheldig, og det svekker forutsigbarhet og langsiktighet, sier adm. direktør Arvid Hallén, i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Resten av kuttene fordeler seg med 13,5 millioner kroner over NHDs budsjett, ti millioner over Fiskeridepartementet, fire over Landbruksdepartementet og tre millioner kroner over Miljøverndepartementets budsjett.

Samtidig setter regjeringen av en milliard kroner i kapitalforhøyelse i Fondet for forskning og nyskaping. Avkastningen av disse pengene skal forvaltes av Forskningsrådet, og skal benyttes til langsiktig, grunnleggende forskning mot petroleumssektoren. Disse pengene vil imidlertid ikke komme til syne før mot slutten av neste år.

-- Kuttene i år er ikke veldig dramatiske, men alle kutt er uheldige og den generelt korte tidshorisonten i det norske budsjettsystemet er et problem for oss, sier Arvid Hallén. Han ønsker seg en form for langtidsbudsjettering som gjør det mulig å planlegge forskningssatsinger innenfor stabile økonomiske rammer.

Hallén synes også det er bekymringsfullt at regjeringen kutter så mye som 149 millioner kroner i budsjettet til Innovasjon Norge, som fremdeles er i startfasen.

-- Innovasjonsplanen forutsetter en styrket helhet i virkemiddelapparatet, og samspillet mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge er helt essensielt, uttaler han i følge pressemeldingen.