Den digitale utviklingen

Den digitale utviklingen

ILDSJELEN: Cathrine Klouman, ny styreleder i DND, synes utviklingen innen Business Intelligence er det som er mest spennende i bransjen for øyeblikket.

- Hva opptar deg mest faglig?

- Digital utvikling i form av hva slags verdi vi skal skape gjennom digitale tjenester og prosesser, og hvordan man bygger gode og solide plattformer som understøtter dette, rent teknisk.

- Hvordan ble du interessert i data?

- Da jeg var ferdigutdannet økonom, så begynte jeg i å jobbe it-bransjen og ble fanget ganske fort. Det virket som en spennende bransje, og det viste det seg å være. Jeg ble inspirert av alt jeg lærte. Det virket tydelig tidlig for meg hva vi kan bruke it til. Å omsette teknologien i gode løsninger. Mye kommer ettterhvert til å drives frem av teknologi, og det ser vi nå hvor hvordan teknologi er muliggjøreren og hvor samfunnsnyttig det er.

- Hva var din første datamaskin?

- Det var noe jeg puslet med på høgskolenivå.

- Åpent eller proprietært?

- Jeg tror man rett og slett må se på det som passer best i forhold til behov, organisasjon og formål. Begge er bra, men man må finne ut av hva som passer best. Men det er også viktig å stimulere til at det skapes åpen programvare.

- Har du en favorittdings?

- Det er jo mobiltelefonen, som etter hvert er blitt så utriolig sentral i alt du foretar deg. Bortsett fra familie og nære venner og slikt, er jo telefonen nærmest. Jeg har en Iphone og den er jeg godt fornøyd med.

- Hva er det mest spennende på teknologifronten akkurat nå?

- Alt som skjer innenfor business intelligence, og videreutvikling av de første datavarehusgenerasjonene. Det er veldig spennende med bruk av og brukervennlig rapportering av data. Hele det området er spennende, og viktig.

- Hvis du var it-minister i Norge, hva ville vært din første handling?

- Jeg ville prøvd å tenke som man gjør i et konsern, nemlig at man må samle it, og få et sted der man har ansvar for helhetlige strategier. Jeg ville begynne å meisle ut en kurs, en vei frem og en ambisjon om hva som skal være felles satsninger i det offentlige, og samle personer og enheter som kan drive dette i fellesskap. I dag er det for mange separate initiativer.

ILDSJELEN

NAVN: Cathrine Klouman

FIRMA: Møllergruppen, DND

DND MEDLEM SIDEN: Rundt 2008

Les om:

Ukas Ildsjel