Smartrekruttering

Smartrekruttering

Ukas nykommer: Relinklabs bruker big data for å bygge og utvikle talentdatabaser.

- Hva heter dere?

- Relinklabs.

- Hvor mange er dere?

- Vi er åtte ansatte.

- Hvor holder dere til?

- Vi har kontorer i Oslo og Stockholm samt en representant og en adresse i San Fransisco.

- Hva gjør dere?

- Vi lager Saas-løsninger som erstatter gjettingen som preger dagens talentstrategier og rekruttering med datadrevet innsikt. Basert på semantisk søk, store datamengder og predikative algoritmer leverer vi løsninger som gjør det lettere for kundene våre å få en oversikt over sin nåværende talentbase, utvikle talentstrategier og identifisere kandidater på tvers av ulike sosiale nettverk og bransjespesifikke fagnettverk. Kort og godt lager vi neste generasjon software for å bestemme profil på aktuelle kandidater, identifisere disse i markedet, ansette dem og sørge for at de får riktig utvikling i organisasjonen.

- Hvordan skal dere forandre verden?

- Alle forretningsmessige besluttninger har de siste 20 årene være underbygget av datadrevet innsikt, bortsett fra beslutninger tilknyttet talentstrategiene til selskapet, til tross for at det er nettopp menneskene som skal bygge virksomheten. Årsaken til dette har vært mangel på relevant data. Dette endrer vi. Gjennom vår søketeknologi og algoritmer bygger vi opp datasett som gir kundene mulighet til å evaluere sin egen talentbase opp mot esempelvis andre aktører og industrien, slik at man kan avdekke styrker og svakheter i sammensetningen av ansatte samt bygge spesifikasjoner og finne enkeltpersoner som passer de profilene man ønsker mer av i selskapet.

- Disse prosessene gjøres i dag manuellt med store research-team, også innen Fourtune 500 segmentet, der våre produkter beskrives som «business critical» av de vi snakker med. Vi automatiserer disse manuelle prosessene og gir sanntidsinformasjon for å støtte beslutningene tilknyttet de viktigste resurssene innen en virksomhet, nemlig de du ansetter. Kort oppsummert så gir vi organisasjonen et reelt bilde av humankapitalen samt muligheten til å lage interne og eksterne benchmarks. På denne måten er det lettere å ta vitenskapelige avgjørelser knyttet til kompetanse og evner i organisasjonen.

- Hvorfor er dere bedre enn alle andre?

- Som underdog fra Skandinavia blir man mer skjerpet ift bruk av ressurser. Dette har ført til at vi har knyttet strategiske relasjoner til mennesker og organisasjoner man ikke kan måle verdi på i kroner og øre. Gjennom samarbeid med globalt ledende fagmiljøer innen "psychometrics" og fremstående personer i det internasjonale HR-miljøet har vi tatt syvmilssteg ift vitenskap, nettverk og konsept. Kombinert med et fremragende internt team har vi klart å skape varige konkurransefortrinn. Det viktigste har vært, og er at vi klarer å utnytte det potensialet vi sitter på mer effektivt og raskere enn våre konkurrenter. Det mener jeg vi beviser hver dag.

- Hvilket språk koder dere i?

- Vår teknologistack består av blant annet: Amazon AWS, Rails 4, PostgresDB, Elasticsearch, MongoDB, Mapreduce, Hadoop og Amazon S3 samt en del proprietær teknologi innen semantisk søk. Bruker også mye Javascript.

- Hvilket operativsystem eller plattform skal kundene bruke?

- Alle våre løsninger er skybaserte. Det er ingen krav til plattform eller operativsystem utover at du har en relativt oppdatert browser.

- Hva er det vanskeligste valget dere har tatt?

- Et av de vanskeligste valgene var å få et smalt nok scope på teknologien. Det er lett å ville levere alt mulig av funksjonalitet, men da er det vanskelig å bli best på det man leverer. Etter lansering av prototype og innspill fra markedet reduserte vi scopet betraktlig på teknologileveransen vår. Det viste seg å være helt rett.

- Hva håper dere å få til, på lang sikt?

- Vårt mål er å gjøre forvaltningen av humankapitalen mer effektiv, treffsikker og basert på relle fakta, slik som absolutt alle andre forretningsprosesser er i dag. Operativt skal vi inn i de fem viktigste Europeiske markedene i løpet av de neste 12 månedene samt at vi så smått er i gang mot Fortune 500 segmentet i USA.

- Hvem ville du helst ansatt, hvis du hadde fritt valg i hele verden?

- Elon Musk [Administrerende direktør og produktsjef i Tesla].

Les om:

Ukas Nykommer