Alle dingser skal virke på alt

Alle dingser skal virke på alt

IT-SJEFEN: Høgskolen i Hedmark utfordres når studentenes mange e-dingser skal støttes i skolens nettverk.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det som er viktigst i jobben min nå er at vi skal få alle systemer til å virker på alle plattformer og enheter. For eksempel Java/HTML5-problematikken. Mange lager produkter basert på Java, mens mange enheter ikke støtter Java. Dette er en utfordring som vi må løse akutt innimellom, og det er også en utfordring i ett langtidsperspektiv.

- Utvikler man selv i Open Source har man kontroll på ting, men jeg som it-avdeling presenterer også produkter som vi ikke har kontroll på selv. Da står man midt i mellom produsent og leverandør, og brukerne forventer at det skal virke. Problematikken dukker opp regelmessig etter endringer i OS, nettleser eller applikasjon/tjeneste. Forventningen er at alle enhetene som studentene og ansatte har skal virke.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Jeg er mest fornøyd med medarbeiderne mine. Det å ha motiverte og kompetente medarbeidere, det er jeg veldig godt fornøyd med. De får gjort unna rutinemessig arbeid med nøyaktighet, og prosjekter og utviklingsoppgaver er utført på en tilfredsstillende måte. Og ikke minst at vi har en kultur som gjør det helt naturlig å stille opp når det trengs. Det er veldig godt miljø, og lite gjennomtrekk i avdelingen.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Jeg er interessert, men skeptisk. Jeg synes de tingene som dukker opp rundt Cloud Computing er interessante tjenestemessig, men jeg har ingen konkrete planer om å realisere noen av mine tjenester i nettskyen. Jeg bruker det kanskje som en idebank, for teknologien er veldig interessant. Men jeg er skeptisk til å legge virksomhetskritiske tjenester eller personopplysninger hos en skyleverandør.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker en god del open source. Vi har ingen aktiv policy om å gjøre mest mulig med friprog, men det blir alltid vurdert når det skal innføres noe nytt. Det er alltid en totalvurdering som er utslagsgivende. Det benyttes mye som server OS og administrasjon.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Det viktigste er å kunne forvalte ressursene best mulig, og få mest mulig ut av dem. Den viktigste ressursen er medarbeiderne. Det er også viktig å forvalte budsjettene på en effektiv måte, og i tillegg utnytte eksisterende løsninger på best mulig måte.

- Hvem rapporterer du til?

- Administrerende direktør på Høgskolen.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Kai Gjessing, it-leder ved Høgskolen i Lillehammer.

It-sjefen

Hvem: It-leder Brigt Birkeland

Hvor: Høgskolen i Hedmark

Antall ansatte: 460 ansatte.

It-avdeling: 16 faste og tre-fire lærlinger

It-budsjett: Litt i overkant av 12 millioner

Les om:

Ukens It-sjef