Avhengig av outsourcing

Avhengig av outsourcing

IT-SJEFEN: Det er mange utfordringer på Oslo Børs om dagen. Også rent it-tekniske.

- Hva er den viktigste utfordringen din i jobben akkurat nå?

- Hehe, akkurat nå er det mange utfordringer på Oslo Børs. Når det gjelder it jobber vi mye med forberedelser til å skifte handelsplattform. Vi kjører dette hos et eksternt firma, og ser at de kommer til å skifte teknologi. Vi må ta stilling til om vi blir med over, eller se på alternativer. Så rent konkret evaluerer vi ulike alternativer. I tillegg har vi hatt stor vekst i våre transaksjonsvolumer og trenger å konsolidere servere.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi har en god miks av begge deler på Oslo Børs. Min preferanse er litt i retning av Linux. Det kommer litt av at jeg er oppvokst med Unix, og synes Linux er robust. Jeg har også sansen for at det har blitt enklere. Jeg ser at løsningene vi kjører på Linux i dag er gode og robuste.

- Outsourcing - plage eller saliggjørende?

- For oss er det i alle fall helt nødvendig. Noen av de største og tyngste systemene våre kjører vi eksternt i dag. Det er såpass store og tunge systemer at det ikke ville vært rasjonelt å kjøre det selv. Man kan diskutere hvorvidt det er en plage, men det er i alle fall nødvendig slik vi driver.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Det er veldig mye oppfølging og planlegging. Denne perioden har det også vært veldig mye jobbing med budsjettet. Det er vel slik det er i norsk næringsliv generelt for tiden.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook eller andre nettsamfunn?

- Nei, det har vi ikke. Jeg opplever det ikke som et problem. Som leder av it synes jeg det er naturlig å ha et forhold til den typen ting. Det er folk her som er med i Linkedin, men jeg har ikke noe personlig forhold til Facebook. Vi har vært mer skeptiske når det gjelder MSN (direktemeldinger, red.anm.). Vi hadde en restriktiv periode da det var mye virus.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Jeg synes absolutt it-direktør Arne Bjørn Mildal i Løvenskiold/Maxbo bør svare på disse spørsmålene. Jeg kjenner ham godt, og har jobbet med ham før.

Les om:

Ukens It-sjef