Bankbok og Facebook

Bankbok og Facebook

IT-SJEFEN: Petter Linaae klarer ikke å be sine bankansatte om å samarbeide, og samtidig stenge for bruk av nettsamfunn.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Akkurat nå er det å etablere verktøy for samhandling og kunnskapsdeling. Vi ser at dette er et område som blir viktigere og viktigere. Når vi har så mange ansatte med så mye kunnskap, bør den deles på en fornuftig måte.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi har tradisjonelt vært tunge Microsoft-brukere. Men vi benytter Linux der det lønner seg, på visse spesialfunksjoner. Men stort sett er det Microsoft-løsninger.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Det er et nødvendig onde. Vi er avhengig av en stor partner som kan levere kjerne-bankdelen, og har EDB i ryggen. Det er vi nødt til å ha. Det gjelder å finne et samspill mellom det vi har i huset og det vi må leie inn.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Overgang til ny infrastruktur. Som et ledd i outsourcingen har vi valgt å gå til en felles plattform i Sparebank 1. Det krever mye forberedelser.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Vi tillater Facebook. Jeg har tro på bruk av sosiale nettverk på en fornuftig måte. Å forby Facebook og samtidig innføre verktøy for samhandling blir vanskelig. Kommunikasjonsmiljøet her bruker det i forhold til å legge ut informasjon om vår virksomhet. Jeg tror vi vil se en videreutvikling av bruken av slike verktøy. De kan bidra til en annen form for samhandling mellom kundene og oss, og jeg tror det er viktig å følge med på dette.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Videreutvikling av nettløsninger og videreutvikling av løsninger som våre ansatte bruker mot kundene. Nettløsningene er i en kontinuerlig utvikling. Det er viktig å tilby gode tjenester på dette området.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Åge Helgeland i Petoro.

It-sjefen

Hvem: Petter Linnae

Hvor: Sparebank 1 SR Bank

Hva: Bank

Antall ansatte: 1100, 13 i it-avdelingen

Omsetning: 2,48 milliarder kroner i fjor

Les om: