Bruker fire år på modernisering

Bruker fire år på modernisering

IT-SJEFEN: Lånekassen skal moderniseres. Det tar tid.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er Lånekassens moderniseringsprogram, som er svært it-intensivt. Det aller største enkeltprosjektet er å bytte ut kundefront og saksbehandlingsløsning. Her satte vi første leveranse i produksjon 2. november, og vi holder på i tre, fire år til. Det er et veldig stort prosjekt for oss i forhold til størrelsen vår.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi har ingen preferanser, vi gjør ikke teknologivalg først. Teknologiplattform kommer som en konsekvens av andre valg. Det har ført til mye Microsoft og svært lite Linux.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Ingen av delene. Det er nødvendig og krevende. Vi outsourcer veldig mye, og en del av moderniseringsprogrammet vårt innebærer storstilt outsouring. Vi outsourcer all utvikling og forvaltning av løsninger, drift, samt oppgaver til andre statlige etater som Statens innkrevingssentral og Skatteetaten.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Gjennomføring og samordning av store prosjekter og leveranser. Mye handler om å påvirke folk til å jobbe godt sammen. Omorganisering og omstilling tar også mye tid.

- Har dere spesielle regler forbruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Nei, vi har ingen spesielle regler. Vi har generelle regler som også har konsekvenser for hvordan nettsamfunn kan brukes.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Vi bruker mye penger på det store prosjektet som går ut på å bytte kundefront og saksbehandlingsløsning.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Vi kan jo prøve Rebekka Gundhus i UDI. Hun gjør mye spennende. Alternativt Cathrine Devold i Statens pensjonskasse.

Hvem: Jan Erik Ressem

Hvor: Lånekassen

Hva: Forvalter utdanningsstøtteordningen

Antall ansatte: Cirka 320. Cirka 37 på it.

It-busjett: Ca 250 millioner kroner, inkludert moderniseringsprogrammet

Les om:

Ukens It-sjef