Bruker skyen og følger med på GDPR

NY I JOBBEN: Elin Borrebæk er nyutnevnt Chief Digital Officer (CDO) ved Handelshøyskolen BI.

Bruker skyen og følger med på GDPR

IT-SJEFEN: Elin Borrebæk har akkurat blitt Chief Digital Officer (CDO) ved Handelshøyskolen BI. Og digitaliseringsdirektøren satser på algoritmer og maskinlæring.

-- Hva bruker du mest tid på akkurat nå?

-- Vi har nettopp vært igjennom en stor endringsprosess i vår it-avdeling for å rigge oss til for en stadig mer kompleks digital hverdag hvor endringer skjer raskt. Det har tatt tid og er alltid krevende. Samtidig jobber vi med prosjekter som skal forenkle og forbedre hverdagen og læringsopplevelsen for våre studenter.

-- Jobber dere med løsninger for analyse av store datamengder og/eller kunstig intelligens?

-- Her er vi godt i gang. Vi kjører flere pilotprosjekt for å bruke dataene vi har om studentene for å forbedre både produkt og tjenester AI er på dagsorden blant våre forskere og i våre undervisningsprogrammer, men vi har fortsatt flere steg å gå for å i større grad bli datadrevet i hele virksomheten. Et eksempel på et område der vi er kommet langt er hvordan vår markedskommunikasjon i dag styres av innsiktsdata og algoritmer.

-- Har dere en strategi for maskinlæring og automatisering eller har dere konkrete prosjekter på gang?

-- Vi ser et stort potensial i maskinlæring, og allerede nå piloterer vi det til å besvare studenthenvendelser. Ettersom teknologien utvikles kan det også besvare mer kompliserte henvendelser og effektivisere kommunikasjon og ressursbruk. Samtidig følger vi nøye med på hvordan maskinlæring utfordrer vår forretningsmodell og hvordan vi kan tilby programmer og kurs i fremtiden.

-- Legger dere opp til valgfrihet når det gjelder skytjenester?

-- Vi bruker skytjenester i større og større grad. Samtidig må vi holde oss innenfor personvernlovgivingen og de nye GDPR-retningslinjene. Vi går med ande ord mot økt bruk av skytjenester – men i likhet med resten av bransjen jobber vi med sikkerhetsspørsmålene.

-- Hva blir de største utfordringene nærmeste 12 måneder?

-- Den største utfordringen blir å ta i bruk  og implementere ny teknologi i større deler av virksomheten, med de endringer det medfører i arbeidsmetodikk og tradisjonell praksis. Vår ambisjon er å være i front av hva studentene og markedet forventer av en internasjonal handelshøyskole med store ambisjoner. Det vil kreve noen tøffe og nye prioriteringer i tiden som kommer.

-- Hva er din favoritt-app?

-- Jeg liker praktiske app-er som forenkler. Vipps er en klar favoritt, men også app-er som kolonial.no og e-park. I tillegg bruker jeg mye facebook og twitter, samt ulike reiseapp-er. Det er vanskelig å peke ut en klar favoritt – alt til sitt bruk.

Les om:

Ukens It-sjef