Bytter alle fagsystemene

Bytter alle fagsystemene

IT-SJEFEN: Snorre Ness i Sintef er midt i et gigantisk it-prosjekt.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det viktigste vi holder på med er å bidra til at Sintef lykkes med en av de største it-endringsprosjektene vi har hatt i de senere årene. Vi bytter alle forretningssystemene, ERP, dokument/arkiv, søk, og også HR. Løsningene blir mer integrerte enn de er i dag. Vi er i implementeringsfasen og skal kjøre en pilot rett over nyttår i 2012. Deretter følger utrullingen.

- Hva er du mest fornøyd med å ha fått til i din bedrift?

- Litt tidlig å si, da jeg startet som it-sjef først i 2009. Men jeg viderefører et arbeid rundt effektiv it-virksomhetsstyring i Sintef. Tradisjonelt har it i Sintef vært driftsorientert, nå er vi mer forretningsrettet. Vi har for øvrig tre ansatte i sentralstaben, de øvrige ni som jobber med it er it-ledere i de ulike konsernområdene i Sintef.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Det er et interessant spørsmål, med forskjellige svar. Personlig er jeg i utgangspunktet interessert, og bruker en del skytjenester privat. Men for Sintef er det flere risikomomenter i forhold til jus og informasjonssikkerhet. Da tenker jeg både på systemtekniske utfordringer og sikkerhet, for eksempel knyttet til kontroll på informasjon. Vi har hittil ramlet ned på tradisjonelle driftsløsninger for virksomhetskritiske områder.

- Vi ser derimot at Cloud vil gi skarpere konkurranse mot tradisjonell outsourcing, og forventer at dette kan medføre økt transparens i prising av outsourcingstjenester og på sikt lavere priser. Vi har outsourcet hele it-driften siden 1998 til EDB Ergogroup. Dette kan bli påvirket av muligheter i skyen.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Ganske lite fri programvare, vi har standardisert på Microsoft på fellestjenestene. På sine pc-er kan alle bruke fri programvare hvis de ønsker.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Vi har som mantra at gjennom leveranser av god og stabil drift og basistjenester er forutsetningen for å bruke tiden til utvikling av tjenester som stimulerer forretningsmålene. I Sintef forvalter it-sjefen felles veikart for endringsleveranser på vegne av Sintefs konsernledelse, og dette er også en viktig og prioritert oppgave.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til visekonsernsjefen.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- It-sjefen i Sparebank 1 SMN, Knut Halgunset.

Hvem: Snorre Ness

Hvor: Sintef

Antall ansatte: Cirka 2.200 totalt i Sintef. Tre i sentral it-avdeling, ni it-ledere i Sintefs konsernområder.

It-budsjett: Ønsker ikke å oppgi.

Les om:

Ukens It-sjef