Effektivt kommunesamarbeid

Effektivt kommunesamarbeid

IT-SJEFEN: Jan Dag Ottemo er ikt-leder i Vågan kommune, vertskommune for it-samarbeid for fem kommuner i Lofoten.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vår viktigste utfordring akkurat nå er videreføring av ikt-samarbeid mellom fem kommuner i Lofoten. I disse dager er det heftige forhandlinger om videre samarbeidsformer og forlengelse av avtaler. I dagens organisering er Vågan kommune vertskommune for kommunene Røst, Værøy, Flakstad og Moskenes. Ikt-avdelingen i Vågan er dermed i praksis ikt-avdeling for alle disse kommunene og drifter disse både lokalt og i en felles driftssentral.

- I den neste perioden ønsker samarbeidskommunene avtaler basert på andre prinsipper og et enda tettere samarbeid. Dette tvinger kanskje fram en overgang til et IKS (interkommunalt selskap). Dette gir oss mange nye utfordringer for i forhold til tjenestelevering, men også i forhold til involveringen av strategisk og politisk ledelse i de fem kommunene. Strategisk ikt-ledelse er uten tvil krevende i kommunene, særlig da rådmennenes fokus ofte overskygges av økonomiske utfordringer.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Ikt-samarbeidet i regionen er et resultat av langt og møysommelig arbeid hvor kompetansen og tjenestene som vi har bygd opp i egen avdeling har gitt resultater for alle kommunene. Dette samarbeidet er etablert på tross av ulike interesser og samarbeidsproblemer på andre områder slik det ofte er mellom kommuner i en lokal region. Ikt- bruken og kompetansen i alle fem kommuner er betydelig hevet, og samarbeidet har også bidratt til utbygging av høyhastighets bredbånd i store deler av regionen.

- Videre er vi særlig fornøyd med bruken av ikt i helsesektoren. Vi har vært tidlig ute med ny teknologi, fra mobile enheter i pleie og omsorg fra så tidlig som i 2004 og med innføring av trygghetsskapende teknologi i på institusjoner og i omsorgsboliger. Vår siste innsats er innføringen av elektroniske meldinger mellom alle aktørene helsesektoren. Helsesøstre, hjemmetjenesten, rehabilitering og andre kommuniserer elektronisk med fastleger og helseforetak i tråd med kravene fra samhandlingsreformen. Alle disse tiltakene har uten tvil gitt gevinster både på kvalitet og effektivisering i på helseområdet i kommunene. At Vågan kommune ble nominert til årets eKommune av Kommunenes Sentralforbund i 2011 er vi selvsagt stolt av.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi liker å tenke på vår løsning som en ”local cloud” og ser klart at felles løsninger både kan være gunstig i forhold til sikkerhet, kvalitet og økonomi. På noen områder kan cloud computing være aktuelt i offentlig sektor. Narvik kommune har jo vist oss at det er mulig. Denne trenden er så sterk at vi kommer til å se flere løsninger i tiden som kommer, men forvaltning av person- og sensitiv innbyggerinformasjon er så sentralt i kommunene at krav til informasjonssikkerhet, fysisk plassering av data og lignende vil redusere tempoet i forhold til privat sektor.

- Jeg mener derfor at offentlig sektor må skynde seg langsomt på dette området, og er mer opptatt av at kommunene etablerer regionale ikt-løsninger slik som vårt, og gjerne med flere kommuner i samarbeid enn det vi har fått til så langt. Dette vil sikre kvalitet og kompetanse spredt rundt i Norge.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker Frikomport for kursadministrasjon og Fiksgatami som dialogløsning mot innbyggerne, og i vår ikt-strategi fremgår det at vi skal vurdere friprogramvare ved hver ny løsning som tas i bruk. Imidlertid er de mest sentrale systemene våre avhengig av leverandørenes politikk på dette området. Salg av lisenser og bruksrett er den mest sentrale finansieringsmodellen i bransjen.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Vi er i sluttfasen på overgangen til Windows 7 på klientsiden, og det er nok en god stund til at de viktigste programvareløsningene i kommunesektoren er klare for å utnytte nye muligheter i Windows 8. Vår første løsning kommer med bruken av nettbrett med Windows 8. Dette er aktuelt som en mobil klient innen pleie og omsorgsektoren ved utgangen av året.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Jeg leder en avdeling som skal levere ikt-løsninger og gode verktøy som skal sikre at de ansatte kan levere kommunale tjenester på en effektiv og sikker måte. Like viktig er det å formidle mot fagledere og strategisk ledelse, hvordan ikt skal utnyttes som virkemiddel for å forbedre kommunale tjenester. Digitalisering av kommunale tjenester med prinsippet om digitalt førstevalg står sentralt i arbeidet videre.

- Hvem rapporterer du til?

- Rådmannen i Vågan kommune.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Reidar Trekkvoll, IKT-sjefen i Harstad kommune.

IT-SJEFEN

Hvem: Ikt-sjef Jan Dag Ottemo
Hvor: Vågan kommune
Antall ansatte: 850
It-avdeling: Syv ansatte
It-budsjett: 9,4 millioner kroner

Les om:

Ukens It-sjef