En it-arbeider per 250 ansatt

En it-arbeider per 250 ansatt

IT-SJEFEN: Hos Odd Bård Risvoll er det 14 i it-avdelingen og 3500 ansatte. Da er det greit med litt rutiner.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det blir mye oppfølging av strategi- og årsplaner, som er styrende for det vi holder på med. Ellers er det standardisering på tvers av virksomhetene våre, samtidig som vi må huske at de er forskjellige, og ta vare på de enkelte særegenhetene.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Ja takk, begge deler. I hovedsak bruker vi Microsoft på klientsiden og på terminalserver-miljøet vårt. Men det er veldig mye Linux på sentrale tjenester. Også har vi enkelte Mac-miljøer på noen videregående skoler med grafiske fagretninger.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Jeg har ikke noe spesielt forhold til det. Det er ikke mye vi har outsourcet. Det meste kjøres innomhus. Men vi outsourcer enkelte applikasjoner, og bruker noen konsulenter med spisskompetanse som vi ikke har selv.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Akkurat nå bruker jeg noe tid på å implementere rutiner og prosesser rundt drift og tjenester som leveres til våre virksomheter. Vi er såpass få ansatte i et stort miljø, at det er viktig å jobbe mest mulig effektivt, med fokus på rutiner og prosesser. Ellers blir det selvfølgelig noe administrasjon, personal- og budsjettoppfølging og kontakt med organisasjonen gjennom møter og samlinger.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Nei, vi tillater dette. I hovedsak fordi dette brukes i undervisningen på videregående skoler. Både Facebook og andre nettsamfunn har blitt en del av hverdagen der.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Det går mest til drift, utskiftning av utstyr og oppgraderinger. Også har vi jo årlige lisens- og serviceavtaler som spiser en del penger.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Roald Ommundsen i Oljedirektoratet skal få prøve seg!

It-sjefen

Hvem: Odd Bård Risvoll

Hvor: Rogaland fylkeskommune

Hva: Fylkeskommune

Antall ansatte: 3.500 totalt, 14 i it-avdelingen

Omsetning: Budsjett på 4,5 milliard i 2009

Les om: