Evry tar egen medisin

Evry tar egen medisin

IT-SJEFEN: Terje Kabbe og it-avdelingen i Evry skal være en intern pådriver for gode verktøy og systemer.

- Hva er de viktigste utfordringene i jobben din akkurat nå?

- Det er å fullføre den interne systemintegrasjonsjobben som ble startet i forbindelse med fusjonen mellom EDB og Ergogroup. Vi skal stå løpet ut med å få slått av gammel infrastruktur.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Jeg har vært i denne rollen i underkant av ett år, men jeg er fornøyd med at vi har startet å ta samme medisin som vi anbefaler kundene - en ny klientplattform basert på Future Proof. Samtidig tester vi ut og tar i bruk ny teknologi som skal bidra til mer fornøyde brukere og økt effektivitet. Stikkord her er samhandling, Lync, mobilitet, alltid på kontornett med Direct Access.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi benytter våre egne cloudløsninger som Evry også tilbyr i markedet.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker fri programvare i enkelte sammenhenger og tilrettelegger for virtuelle klienter på Linux og Mac. I tillegg har vi flere utviklingsmiljøer som bruker fri programvare.

- Hva er it-sjefens oppgave slik du ser det?

- Det som er viktigst, er å levere en plattform som understøtter forretningen med gode verktøy på klientsiden og effektive systemer. Vi skal understøtte de målene vi har for Evry og gi råd og innspill, samt være en pådriver.

- Hvem rapporterer du til?

- I det operative og fra dag til dag rapporterer jeg til konserndirektør Morten Søgård, som er leder for strategi og forretningsutvikling. Governance og styringsmessig rapporterer jeg til konsernledelsen, som også er med og tar beslutninger om viktige teknologiske veivalg.

- Hvem skal svare på spørsmålet neste uke?

- Per Kåre Olsen i Gjensidige.

IT-SJEFEN

Hvem: It-direktør Terje Kabbe

Hvor: Evry

Antall ansatte: 10.000 personer.

It-avdeling: En liten håndfull stab med dyktige medarbeidere som følger opp strategiske og operative beslutninger. Leveranser skjer fra våre egne enheter.

It-budsjett: Ikke oppgitt.

Les om:

Ukens It-sjef