Forbreder seg på pensjonsreform

Forbreder seg på pensjonsreform

IT-SJEFEN: Arthur Meberg i KLP bruker mye penger på reformtilpasning.

- Hva er den viktigste utfordringen din i jobben akkurat nå?

- For meg er det å opprettholde en kostnadseffektiv drift med god kvalitet. Jeg må gå ut og se på hva man kan kjøpe inn av eksterne tjenester, hva man kan produsere selv og se på hva man kan automatisere og rasjonalisere.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Det er Microsoft. For oss er det så enkelt som at det er der vi har bygget opp intern kompetanse.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Hvis jeg må si enten eller, så sier jeg saliggjørende. Men om vi kan nyansere litt så er det viktig å outsource der man kan høste stordriftsfordeler, og der vi selv er sterke og kostnadseffektive bør vi produsere selv. Vi er opptatte av å ha en meget god intern kompetanse, som blant annet sikrer gode innkjøp.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- I det daglige er det nok deltakelse i styringsgrupper, oppfølging av ansatte og drift, samt strategiarbeid og planlegge tiden som kommer.

- Har dere spesielle regler eller strategier for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Vi har åpnet for Facebook og andre tilsvarende nettsider hos oss, men bruker det ikke strategisk. Det er nok deler av forretningen som ser på hvordan det kan bruks strategisk, men nettsamfunn er ikke veldig bedrift-til-bedrift ennå.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- På it-siden bruker vi nok mest penger på pensjonsreformen. Den kommer 1. januar 2011, og vi må tilpasse oss til den.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Da kan vi kanskje prøve Sven Bjørn Lilleslåtten i Itera Networks.

Hvem: Arthur Meberg

Hvor: KLP Forsikring

Hva: Forsikring

Antall ansatte: Totalt 70 på it, 750 alt i alt

It-budsjett: Ønsker ikke å oppgi dette

Les om:

Ukens It-sjef