- Forstår ikke Facebook

- Forstår ikke Facebook

IT-SJEFEN: Sparebank 1 Telemark har åpnet for bruk av Facebook, men de ansatte er for gamle til å ta det i bruk, tror it-sjefen.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi har fusjonert to banker, så vi holder på en del oppfølging etter den tekniske delen av fusjonen. De to bankene har hatt sammenkjøring av datasystemer. Det går veldig bra, og jobben nå går på å samordne forskjellene vi ser, kosmetiske ting som endringer i brevmaler.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Jeg har bare et forhold til Microsoft, så jeg er vel ikke i stand til å uttale meg, selv om jeg håper det blir mer akseptabelt å bruke åpne standarder. Vi har diskusjoner på det i Sparebank 1, så tanken er ikke fremmed. Men det er en del ting som henger sammen, så vi har valgt det trygge.

- Outsourcing - plage eller saliggjørende?

- For en liten bank som oss er outsourcing saliggjørende. Det er alfa og omega. Vi outsourcer alt som ikke har med fag å gjøre, så it-drift er oursourcet. Vi er cirka 150 ansatte.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Det er egentlig grensesnittet mellom bruker og system, tilpasninger og tilgjengeliggjøring av systemene for brukeren. Med det hører brukerstøtte, selvsagt, også er det en del møter for fellesskapet, selv om dette er litt på siden. Men det føler jeg er it-jobben i en liten bank.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Sparebank 1 har en aktiv policy i forhold til bruk av Facebook, men jeg merker lokalt at det er en modningsprosess. Det er en uttalt policy at vi skal være der, selv om vi kanskje i ytterste ledd ikke har forstått det ennå. Det har noe med at vi ikke helt forstår den verdenen, vi er kanskje litt for gamle vi som jobber i bank, men må prøve å delta. Jeg har hørt såpass mange suksesshistorier om det der, så det har jeg tro på.

- Så det er fritt frem for ansatte å bruke Facebook i hverdagen?

- Ja, men det er sånn at hvis folk bruker åtte timer daglig på Facebook eller VG.no må de kunne dokumentere at de skaper forretning på det.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Akkurat i år er det på å konvertere systemene mellom de to bankene. Ellers er det våre kjernesystemer på edb og løpende drift av disse som koster mest penger.

Neste gang er det it-sjef Harald Næss på Oslo Børs som svarer.

Les om:

Ukens It-sjef