Globalt nettverk koster flesk

Globalt nettverk koster flesk

IT-SJEFEN: UDs wan sluker Ingvil Hovigs it-budsjett hvert år.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi gjennomfører krevende utviklingsprosjekter, både innen ip-telefoni, videokonferanse og på oppgradering av plattform.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Personlig så er jeg veldig pragmatisk og bruker det jeg til enhver tid har for hånden. Jeg har drevet med it i 30 år, og da jobber man med det de har der du kommer. Hos Utenriksdepartementet (UD) har vi en Microsoft-basert plattform.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Outsourcing er en dyd av nødvendighet. Det er lurt å bruke markedet til det markedet er god på. Vi har en del outsourcet, blant annet Wan-et vårt.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Jeg prøver å fordele tiden min mellom flere aktiviteter jeg synes er viktige. Det er en god del strategiske oppgaver, operative utfordringer, utviklingsprosjekter, å arbeide med fagsiden i UD, samt bemanning, personal og administrasjon. Det gjelder å finne til en hver tid riktig tidsbruk på disse emnene, og fordele tiden så godt jeg kan.

- Har dere noen strategi for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- UD har tilstedeværelse på Facebook, Twitter også videre. Kommunikasjonsenheten vår er veldig involvert der, jeg tror UD ser på dette som viktige nyvinninger. De ansatte må bruke sine private epost-adresser når de melder seg inn, ikke UDs adresser.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Det vi bruker mest penger på i år, er det vi bruker mest penger på hver år, vårt Wan. UD har et globalt, dedikert nettverk som rekker til alle utenriksstasjonene, og det er den klart største potten på budsjettet hvert år. Det rekker til 110 utenriksstasjoner.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Lars Oftedal i USIT ved Universitetet i Oslo.

Hvem: Ingvil Hovig

Hvor: Utenriksdepartementet

Hva: Statlig departement

Antall ansatte: 2377 ansatte, 3000 sluttbrukere, 48 ansatte på it

It-budsjett: Rundt åtte prosent av driftsbudsjettet

Utfordret av: Randi Hestnes, Innovasjon Norge

Les om:

Ukens It-sjef