Halve it-budsjettet til lisenser

Halve it-budsjettet til lisenser

IT-SJEFEN: Ellen Gjønnes foretrekker Microsoft. Det koster.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er å oppfylle målsetningene i Ekommune 2012-planene. Det går på samhandling med innbyggere. Innføring av Minid er kanskje det som blir prioritert høyest. Nummer to er Feide-innlogging for elever i grunnskole og videregående. Vi er i gang med prosjektet, men har ikke kommet lenger enn planstadiet.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Jeg foretrekker Microsoft. Det er på grunn av brukersnittet og eksisterende kompetanse i it-avdelingen. Men vi har noen Linux-systemer på serverfronten.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Ingen av delene, vil jeg si. Det er greit at det finnes muligheter. Spørsmålet er hva man mener med outsourcing – totalkjøp av tjenester, eller å flytte noen tjenester ut av huset. Det er mange grader av outsourcing. Vi praktiserer outsourcing og kjøper inn en del, men det meste drifter vi selv, blant annet elevmaskinene og alt i skolesystemet. Der det er en kost/nytte-gevinst i å outsource, kjøper vi inn tjenester.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Femti/femti på administrering av avdelingen og fagdrifting.

- Har dere noen strategi for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Nei, det er ikke nedtegnet noen strategi, men det er ikke forbudt å bruke. Nettsamfunn er tilgjengelig, men ikt-instruksen sier at du kun skal bruke det til tjenestemessige formål.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Det er nesten femti-femti mellom lønn og lisenser. Lønn ligger litt over. Når det gjelder lisenser så omfatter det også brukerstøtte og vedlikeholdsavtaler, og så videre, på dataprogrammer.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Jeg vil sparke ballen videre til it-sjefen i Stjørdal kommune, Elin Darell.

Hvem: Ellen Gjønnes

Hvor: Orkdal kommune

Antall ansatte Cirka 902 totalt, seks på it-avdelingen

It-budsjett: To millioner kroner

Foreslått av: Magnar E. Onsøien, Skaun kommune

Les om:

Ukens It-sjef