Har en halv milliard til disposisjon

Har en halv milliard til disposisjon

IT-SJEFEN: Anne M. Grobstok skal realisere en it-strategi for Terra.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Å realisere en it-strategi som skal ivareta en helhet i konsernet, samtidig som vi tar hensyn til hvert enkelt forretningsområdes særskilte behov. Det er en utfordring, men aller mest en svært spennende og viktig oppgave.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Jeg er mest fornøyd med å ha fått til en god struktur for ikt-styringen og en it-organisasjon som begynner å ta solid form. Videre er jeg fornøyd med å ha fått på plass en ny it-strategi i 2010, og at vi er godt i gang med å levere tjenester på ny, felles SOA-plattform for finanskonsern og bank.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi ser på det med interesse, men foreløpig er vi litt avventende. Vi tror det kan være med god grunn. Vi vil ha kontroll med dataene våre.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker ikke så mye fri programvare, men er ikke definitive med hensyn til hva slags programvare vi skal bruke. Vi har noe fri programvare i produksjonsmiljøet vårt, og bruken er avhengig av faglige beslutninger. Med 80 banker er standardisering viktig. Derfor har vi satset på Microsoft for de ansatte.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser den?

- Det viktigste er samarbeid med forretningssiden. I kombinasjon med en god it-strategi muliggjør det våre forretningsmål. Kundetilfredsheten med de operative tjenestene vi leverer betyr selvfølgelig også mye.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til konserndirektør med ansvar for Terra Alliansen. Terra Alliansen knytter Terra som bankallianse og finanskonsern sammen, og it er en viktig funksjon i dette arbeidet.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Det skal Mette Bakke i Wilhelmsen Marine.

Hvem: Anne M. Grobstok

Hvor: Terra-gruppen

Antall ansatte: omtrent 400, 70 på it hvorav 50 i servicesenter

Hva: Administrasjonsenhet for Terra-bankene

It-budsjett: 500 millioner kroner

Forrige uke:

It-sjef og forretningskvinne Lise Leirvik Gård

Les om:

Ukens It-sjef