- Har slitt voldsomt med EDB Ergo

- Har slitt voldsomt med EDB Ergo

IT-SJEFEN: Øyvind Braut i SR Bank jobber med å stabilisere leveransene.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det viktigste er å stabilisere leveransene til våre kunder. Det gjelder selvbetjeningsløsninger, både nettbank til privatkundene og til bedriftskundene. Vi har slitt voldsomt med EDB Ergogroup. SR-Bank er en del av Sparebank1-alliansen, som har sagt opp det strategiske utviklingssamarbeidet med EDB Ergogroup. Vi kunne ikke lenger leve med dårlige leveranser uten at dette fikk konsekvenser for leverandøren.

- Videre jobber vi med å bytte ut plattformen for klientene. Vi skifter fra Microsoft Windows XP til Windows 7. Siden skal vi oppgradere serverne fra Microsoft Server 2003 til Server 2008 R2.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Jeg har vært i jobben i ett år. Det jeg er mest fornøyd med er arbeidet med å få til et godt samarbeid mellom forretningssiden, it-drift og brukerstøtte.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Som kunde av EDB Ergogroup har vi hatt Cloud Computing lenge. Forutsetningen for Cloud Computing i en bank er at vi har kontroll på hvor data lagres. Dette skyldes regelverk med hensyn til behandling og oppbevaring av kundedata. I realiteten er det problematisk å lagre kundedata utenfor Norden. Nye løsninger vil kunne bli levert som skytjenester, men ikke uten at vi har kontroll på hvor data blir lagret.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker ikke mye. Vi har nesten utelukkende lisensiert programvare.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser den?

- Sørge for at it-systemene støtter opp under forretningsvirksomheten på en god måte. Det medfører en plattform som er stabil, mest mulig effektiv og som bidrar til økt produktivitet.

- Hvem rapporterer du til?

- Direktør for forretningsutvikling

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Rune Hauge i Sandnes Sparebank.

Hvem: Øyvind Braut

Hvor: SR Bank, Stavanger

Antall ansatte: Åtte i it-drift

It-budsjett: Vil ikke oppgi

Les om:

Ukens It-sjef