Har trua på touch og sky

Har trua på touch og sky

IT-SJEFEN: Jan Hatlebrekke er it-sjef i Software Innovation. Han mener det er viktig å alltid ha øyne på fremtiden.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi har flere prosjekter i gang for å løfte selskapet til nye høyder. Kommunikasjonstjenester jobbes det mye med, samt et generelt løfte av miljøene våre.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Vi har fått gjort veldig mye på flere ulike områder, men det er ikke det viktigste hva man har fått gjort. Jeg velger å se framover, for det er der utfordringene ligger. Det er viktig å ha en stor iver og se muligheter og løsninger.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi har levert skytjenester til være kunder i flere år, og har også nylig gått over til Office 365. Så jeg stiller meg positiv til skyløsninger, og ser at skyen kan bistå på flere områder. Vi har relative store utvikling- og produksjonsmiljøer, så å flytte noe av dette ut til skyen er en naturlig utvikling. Samhandling er jo viktig, og skyen gjør informasjonsdeling relativt enkelt.

- Men når det er sagt, så er det veldig viktig at man har kontroll på informasjonen og at sikkerheten ikke blir kompromittert. Man må ha et forhold til hvilke skytjenester man velger, samt hvilken informasjon man velger å flytte ut dit.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi benytter fri programvare i liten grad. Vi jobber tett med Microsoft, og da er det naturlig at vi benytter flere av deres løsninger.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Jeg stiller meg positivt til Windows 8. Det er en større endring i brukersnittet som det for noen kan ta litt tid til å bli komfortabel med. Jeg tror det touchbaserte grensesnittet er den naturlige veien å gå fremover, og jeg forventer at vi innen relativt kort tid starter utrulling av Windows 8 hos oss.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- For meg er det viktig å være framoverlent, samt å se på ny teknologi som kan bidra til en forenklet, sikker og mobil hverdag. Det er viktig at våre brukere får tilgang til det de trenger der de befinner seg, og samtidig bygge opp under støttefunksjoner. Ved å benytte de beste løsningene vil det kunne gi oss et godt forsprang, samt gi våre ansatte de største forutsetninger for å gjøre jobben sin og nå målene sine.

- En it-sjef skal være en pådriver for teknologi som kan forbedre hverdagen, og må unngå å havne i bakleksa. Man må selvsagt også være en en god kommunikator. Det skjer mye i vår verden i disse dager, så det er viktig å følge med.

- Det er også viktig å lytte til behovene i bedriften, være visjonær og samtidig ha gode support-muligheter for brukerne. Software Innovation skal være ledende på det vi leverer, både eksternt og internt.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til vår finansdirektør, Tove-Grete Solheim.

IT-SJEFEN

Hvem: It-sjef Jan Hatlebrekke

Hvor: Software Innovation

Antall ansatte: Ca. 400

It-avdeling: Totalt ni ansatte i Norge, Sverige, Danmark og India.

It-budsjett: Ikke oppgitt.

Les om:

Ukens It-sjef