Ingen alternativ til Microsoft

Ingen alternativ til Microsoft

Tom Georg Holmen er it-sjef både i Time og Klepp kommune, og har derfor en særdeles travel hverdag.

- Hva er dine viktigste utfordringer i jobben akkurat nå?

- Jeg er it-sjef både i Time og Klepp og jobber for tiden med å få til et it-samarbeid mellom de to kommunene. Ellers tar overgang til termialservere mye tid akkurat nå, og vi er inne i et Høykom-prosjekt i regi Kommunenes sentralforbund (KS) for å få på plass flere tjenester på nett. I tillegg til alt dette planlegger jeg løsninger for sikker kommunikasjon mot ytre enheter.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Jeg har egentlig ikke noen personlig preferanse, men fakta er at det i kommunens situasjon i praksis ikke er noe alternativ til Microsoft. Dette er fordi de fleste systemene våre ikke kjører på Linux, men krever Windows for å fungere. Et eksempel er systemenes integrasjon mot Office-pakken. Vi bruker imidlertid ørlite grann Linux i kommunen i forbindelse med brannmur og tynne klienter mot Linux-baserte terminalservere.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Outsourcing er en mulighet som vi hele tiden har i bakhodet. Men for oss ser det vanskelig ut å outource alt. Vi kjører noen få systemer som asp-løsning ute hos andre. Det fungerer bra, da disse systemene ikke henger tett sammen med andre systemer. Kjernesystemene jobber derimot ofte så tett sammen at man må velge mellom å outsource alt eller ingenting.

- Hva bruker du ellers mest tid på i jobben?

- I tillegg til utfordringene som jeg nevnte tidligere, jobber jeg med rammeavtaler på it-utstyr. Avtalen vi har nå gjelder ut 2007, og vi må i gang tidlig for å få nye avtaler på plass i tide.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Vi har brukt en del på terminalservere. Hittil i år har vi også brukt litt på omlegging av systemer med tilhørende opplæring. Et system for trådløs intenett-tilknytning på rådhuset og enkelte andre lokasjoner planlegges gjennomført fra høsten og ut i 2008. Integrasjon mellom mobiltelefon og kalender står også på agendaen.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- Grovt sagt innebærer dette en kombinasjon av bedre service for innbyggerne og effektivisering. Skjemaprosjektet vi er inne i skal dekke begge disse aspektene.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det skal Wenche Eris i Sandnes kommune.

Les om: