Ingen tradisjon for NTNU-outsourcing

Ingen tradisjon for NTNU-outsourcing

IT-SJEFEN: It-sjef Tor Holmen foretrekker å gjøre ting selv.

- Hva er den viktigste utfordringen din i jobben akkurat nå?

- Det er i forbindelse med en handlingsplan for it-området som vi har jobbet med. Den ble vedtatt rett før jul. Der ligger det masse aktiviteter som understøtter vår virksomhet og våre arbeidsprosesser. Vi er veldig opptatte av at it skal støtte opp under primærprosessene som forskning og utdanning, og der har vår avdeling en svært viktig rolle for å etablere tjenester.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi er forholdsvis pragmatiske til det. Men vi er nok tyngst på Linux på datarommet. På klientene er det mest Windows, en god del Mac og litt Linux. Men vi er opptatte av Difis arkitekturprinsipper om for eksempel åpne standarder. 

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- På NTNU er det nok ingen tradisjon for outsourcing i det hele tatt. Vi outsourcer lite. Det er enkelttjenester - der vi ikke ser det som formålstjenlig å opparbeide egen kompetanse - vi anser som lønnsomme å sette ut.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Vi er en stor avdeling, så det blir mye ledelse og it-styring, med ting som strategi, planlegging, organisering og oppfølging av aktiviteter.

- Har dere noen strategi for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Nei, vi har ikke det. Vi er et universitet, med den åpenheten det innebærer. Vi har 20.000 studenter, og det er vanskelig å styre dem. Det vi gjør er å se hvordan sosiale medier benyttes i forbindelse med utvikling av egne tjenester, for å se hvordan vi kan bruke det. Ellers er vi opptatt av  personvernspørsmål og informerer  om  dette.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Det meste går til daglig drift, men det er tre områder vi jobber mye med i år. De henger tett sammen med handlingsplanen. Det er identitetshåndtering, webområdet - og da særlig intranettet - og en løsning for samhandling.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Jeg foreslår at vi holder oss i Trondheim. Jeg utfordrer Bjørn Larsen i Direktoratet for arbeidstilsynet.

HVEM: Tor Holmen

HVOR: NTNU

HVA: Universitet

ANTALL ANSATTE: 20.000 studenter, 5000 ansatte, 4300 årsverk, ca. 100 på it.

IT-BUDSJETT: Om lag 90 - 100 millioner

FORESLÅTT AV: Lars Inge Oftedal, USIT. Les saken:

Bytter til Windows 7 på 12.000 pc-er

Les om:

Ukens It-sjef