It med to hender på rattet

It med to hender på rattet

IT-SJEFEN: Det er en utfordring å velge teknologi når brukerne kjører buss, og ikke har lov til å bruke pc.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er at vi hele tiden bygger opp en felles arkitektur på tvers av systemer og teknologi. Vi beveger oss fra isolerte fagsystemer til fullintegrerte systemer på tvers av fagsystemene. I takt med det, så beveger vi oss fra å være orientert på systemdrift til systemforvaltning. Vi fokuserer på verdiuttak og videreutvikling av systemene.

- Vi har også 6.000 sjåfører som ikke har tilgang til pc i bussen, og det er en utfordring å velge hva man skal satse på i forhold til mobil arkitektur og teknologi. Det er også svært begrenset hva sjåførene har lov å gjøre mens de er på veien, av trafikksikkerhetsmessige årsaker.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Det er å starte en tradisjon for fullintegrerte systemer, tett koblet med forretningsprosjektene. Vi har ikke it-prosjekter, bare nettbussprosjekter. Vi har fått en tett og god samhandling mellom forretningseierne og teknologiutviklere.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi er veldig positive til Cloud Computing. Vi har outsourcet så mye vi kan, både driftmessig og Saas. Vi er i ferd med å rulle ut et intranett for alle ansatte, inkludert sjåførene. De har ikke tidligere hatt tilbud om en digital plattform. Der har vi valgt en løsning hvor vi betaler per bruker. Vi bruker også en del støtteverktøy som "bug"- og "issue trackers" som vi har i skyen, i tillegg til en del leverandørspesifikke systemer, som vårt flåtestyringssystem som installeres i alle bussene.

- Det leveres bare som en tjeneste. Det samme gjelder uniformutsalg til sjåførene. Så jeg vil si at vi er åpne for og har tatt i bruk cloud-en.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi har et Identity Managment System som er basert på OpenIAM. Det betyr jo ikke at det er gratis, men det er Open Source. Det er et ganske stort system, en enterprise servicebus for håndtering av persondata, gyldig identitet i Nettbuss og tilgangsstyring til våre it-systemer.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Det er å ivareta forretningssidens behov både på kort og lang sikt. At man klarer å være tilstede og levere i hverdagen og samtidig planlegge langsiktig slik at man er forberedt på fremtiden.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til direktør for organisasjon og forretningsutvikling, Ståle Nistov.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det kunne jeg tenke meg at Andre Ruud, CIO i Zentuvo, gjør.

IT-Sjefen

Hvem: Nordisk ikt-sjef Harald Hegerberg

Hvor: Nettbuss AS

Antall ansatte: Ca. 8.000

It-avdeling: To ansatte i sentral it.

It-budsjett: Ønsker ikke oppgi.

Les om:

Ukens It-sjef