It nord for polarsirkelen

It nord for polarsirkelen

IT-SJEFEN: Stig Ørsje er it-direktør ved Universitetet i Tromsø. Han synes Windows 8 er interessant. Fagmiljøet er entusiastisk til fri programvare.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

Universitetet i Tromsø, UiT, fusjonerer med Høyskolen i Finnmark den 1. august og blir til Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Arbeidet med integrering av it-løsningene er godt i gang. En annen stor utfordring er ikt-støtte til utdanning. For studentene har vi for eksempel fått på plass en etterspurt tjeneste om mobilprint, og vi tester ut skytjenester integrert med autentisering via Feidepålogging. Vi deltar i nasjonalt Ecampusprosjekt og har lokale satsninger i tillegg. Vi kommer til å se store endringer på it-infrastruktur på utdanningssiden de nærmeste årene.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

Vi tilbyr trådløst nett, Eduroam, med god dekning og kapasitet i alle bygg, uteareal og plasser der studentene ferdes i byen. Universitetet har akkurat vedtatt å satse 10 millioner kroner ekstra på dette og jeg er glad for at ledelsen viser vilje og evne til å satse på it som en strategisk infrastruktur. Vi har også nettopp avsluttet en forelesningsserie med eksterne innspill i it-strategiprosessen vår og jeg gleder meg over stort engasjement i avdelingen og blant brukerne våre.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

Vi må i økende grad levere integrerte skytjenester til våre ansatte og studenter for å være relevant. Vi deltar derfor i Nansen-samarbeidet som er initiert av Uninett, og ser at vi trenger både nasjonalt og internasjonalt samarbeid for å levere skytjenester på en god og sikker måte, både i forhold til integrering, autentiseringsløsninger og lagring. De utfordringene vi ser mener jeg er håndterbare.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

Som breddeuniversitet har vi en god del fri programvare, og innen fagmiljøet står dette sterkt. Vi er også et av fem internasjonale miljøer som står bak utviklingen av det prisbelønnete Rocks-systemet for administrasjon av store Linux-clustre. I fremtiden blir det viktig å få etablert et integrasjonsbibliotek i sektoren.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

Vi jobber med støtte til Windows 8 for de sentrale systemene, men er avventende i forhold til å rulle ut Windows 8 på klientene. Konseptet til Windows 8 er interessant og jeg regner med økt interesse fra brukerne.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

Som it-sjef på et breddeuniversitet har jeg en krevende brukergruppe i vitenskapelig personale som skal kjenne at it-avdelingen er integrert i virksomheten og bidrar til merverdi. Jeg har en solid it-faglig avdeling med masse kompetanse og oppgaven min er å sikre at avdelingen er en modig og klar stemme i organisasjonen som også oppleves som serviceinnstilt og relevant.

- Hvem rapporterer du til?

Universitetsdirektøren.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

Søren Berglund ved Umeå universitet.

IT-SJEFEN

Hvem: IT-direktør Stig Ørsje
Hvor: Universitetet i Tromsø
Antall ansatte: Omtrent 2 500 faste, og ca. 10.000 studenter
IT-avdeling: Rundt 100 ansatte
IT-budsjett: Ca. 100 millioner kroner

Les om:

Ukens It-sjef