It-sjef i ledergruppa

It-sjef i ledergruppa

IT-SJEFEN: Andreas Brodahl i Ås kommune mener det er viktig at it har en sentral plass i organisasjonen. Det har han fått.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi har nettopp fått nytt arkivsystem med elektronisk saksbehandling. Integrasjonsdelen og informasjonsflyt mellom de ulike systemene er en utfordring. I tillegg er det mye rundt skole, med digital eksamen. Det er også veldig sentralt hos oss. Til slutt er det samhandlingsreformen, med elektronisk kommunikasjon mellom leger, sykehus og publikum. Vi har brukt mye ressurser i forbindelse med samhandlingsreformen.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Jeg har jo vært her noen år, men en standardisering med it-utstyr både til skole og administrasjon som gjør at vi er i forkant på drift. Også at it har fått en sentral plass i organisasjonen. Med en stilling i rådmannens ledergruppe så blir vi hørt.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi har sett på det, og bruker det litt i forbindelse med politikerne våre. Men det er vår egen sky, og vi har ikke satt ut noe til eksterne. Men jeg ser klart behovet for brukerne som er mobile. Vi bruker tid på å tilrettelegge tekniske tjenester for de som er på farten.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker ikke mye fri programvare, men elevene har for eksempel kunnet bruke Open Office. Men både bruker- og driftsmessig har vi gått litt tilbake til MS Office. Vi drifter begge løsningene, så elevene kan i prinsippet velge. Ellers er det lite bruk. Man må gjerne ha kompetanse og ressurser til det på huset, og med antall maskiner og ansatte vi har så rekker vi det ikke.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Vi har prøvd det litt. Vi buker mini-pcer i skolen, og har testet på noen av dem. Det er ikke alle som er like begeistret for det. Vi planlegger å teste ut bruken på mobil- og nettbrett for å få en helhetlig plattform. Vi har vært ganske restriktive på brett. Politikerne fikk det i sommer, men de fikk Ipad. Kulturskolen bruker også Ipad, men mot andre løsninger enn våre.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Det viktigste er at alle ansatte har riktig verktøy og som fungerer i forhold til arbeidsoppgavene de skal løse. Det er også å være bindeleddet mellom it drift/utvikling og tjenestene, slik at alle får tjenestene de trenger. Det er viktig at vi kan komme med innspill. Han skal også være pådriver for ny teknologi, med fokus på endring av arbeidsvaner / rutiner.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til rådmannen.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Du kan prøve videre i Follo-samarbeidet, Bjarne Holm i Ski kommune for eksempel.

It-sjefen

Hvem: Andreas Brodahl
Hvor: Ås kommune
Antall ansatte: 1300 ansatte, og 2400 skoleelever
It-avdeling: Seks stykker
It-budsjett: Ikke oppgitt

Les om:

Ukens It-sjef