Bjørn Jonny Villa er it-sjef i Trondheim kommune og førsteamanuensis ved NTNU. Foto: iStock/Trondheim kommune

IT-SJEFEN: Bjørn Jonny Villa er it-sjef i Trondheim kommune og førsteamanuensis ved NTNU. Foto: iStock/Trondheim kommune

Bruker tid på it-kollegaer

IT-SJEFEN: It-sjef Bjørn Villa i Trondheim kommune mener medarbeiderne i it-avdelingen er nøkkelen til strategisk tenkning.

- Hva bruker du mest tid på akkurat nå?

- Det jeg alltid bruker mest tid på er min egne medarbeidere. Det er gjennom disse at vår it-plattform ivaretas på operasjonelt nivå, sammen med våre leverandører. Med operasjonell trygghet i bunn så gir det meg ro til de mer strategiske delene. Alt av våre eksisterende løsninger og tjenestemodeller gjennomgås og vurderes i et fem til ti års perspektiv.

- Jobber dere med løsninger for analyse av store datamengder og/eller kunstig intelligens?

- På dette området er vi dessverre ikke kommet så langt, til tross for at ambisjonene er der. Vi ønsker å gjøre "big data" tilgjengelig for eksterne, slik at vi opptrer som en åpen kommune. Men også for å legge til rette for utvikling av nye tjenester som vi ikke har tenkt på selv. Noe av årsaken til at vi ikke har kommet så langt på dette området skyldes manglende API mot sentrale systemer, men etterhvert som de nå blir byttet ut så åpner mulighetene seg.

- Har dere en strategi for maskinlæring og automatisering eller har dere konkrete prosjekter på gang?

- Vår vei mot bruk av maskinlæring og kunstig intelligens i tjenesteproduksjon vil gå via et første skritt. Primært blir dette robotisering av oppgaver innenfor eksempelvis it-support og brukeradministrasjon. En stor del av de omtrent 10.000 sakene innenfor dette området hver måned tror vi kan gjøres på en mer effektiv måte. Dette gjør vi for å frigjøre tid hos våre ansatte slik at de istedet kan bidra på andre områder.

- Legger dere opp til valgfrihet når det gjelder skytjenester?

- Vi har et meget bevisst forhold til bruk av skytjenester i vår virksomhet. Den er basert på prinsippet om at de ansatte skal ha riktig it-verktøy tilgjengelig slik at jobben kan utøves på en effektiv måte, samtidig som de opererer innenfor alle relevante regelverk. Vi gir våre ansatte et rikt tilbud av skytjenester fra blant annet Google, slik at deres behov blir dekket. Vi har samtidig svært god kontroll på hvilke ting de eventuelt prøver å ta i bruk i tillegg i form av skygge-it.

- Hva blir de største utfordringene nærmeste 12 måneder?

- Som kommunalt ansatte innenfor it-området er vi så priviligert at det å svare på nettopp dette spørsmålet er en stor utfordring. Med den bredden vi har i vår it-portefølje, kombinert med vårt samfunnsansvar og den store viljen til å satse på it, så har vi den mest spennende arbeidshverdagen vi kan ønske oss.

- Hva er din favoritt-app? 

- Min favoritt app er for tiden Google Cloud Search da denne gir meg konteksten i min arbeidshverdag og hjelper meg å opprettholde kontinuiteten på oppgaver.

Les om:

Ukens It-sjef