Sigurd Eriksson er it-direktør i Lånekassen. Foto: Lånekassen

IT-SJEFEN: Sigurd Eriksson er it-direktør i Lånekassen. Foto: Lånekassen

Satser på AI og banken i skyen

IT-SJEFEN: It-direktør Sigurd Eriksson i Lånekassen vil ta i bruk kunstig intelligens, i første omgang en virtuell assistent. It-direktøren vil også satse på maskinlæring for å effektivisere arbeidsprosesser.

- Hva bruker du mest tid på akkurat nå?

- Vi har nettopp satt på lufta en omfattende oppgradering av våre kundeløsninger. Så langt har dette gått veldig bra. Samtidig har vi rullet ut vår nye samhandlingsplattform basert på Office365 til alle våre 300 medarbeidere. På det mer strategiske nivået ser vi på hvordan vi skal flytte våre kjerneløsninger over på den offentlige skyen i løpet av 2018.

- Jobber dere med løsninger for analyse av store datamengder og/eller kunstig intelligens?

- Ja, definitivt! Vi gjennomfører akkurat nå en konseptutredning hvor vi ser på hvordan vi kan ta i bruk kunstig intelligens. Som en del av dette arbeidet prøver vi ut en virtuell assistent [chatbot, journ.anm] som benyttes til å hjelpe våre ansatte i bruken av vår samhandlingsplattform. Vi har også gjort en proof-of-concept på hvordan vi kan benytte maskinlæring for å effektivisere våre arbeidsprosesser.

- Har dere en strategi for maskinlæring og automatisering eller har dere konkrete prosjekter på gang?

- Ja, de prosjektene som er nevnt overfor har en klar forankring i vår sourcing- og skystrategi som definerer hvilke tjenester og løsninger som er aktuelle å utvikle og forvalte i den offentlige skyen. Jeg tror ikke at vi vil lykkes med å ta i bruk AI-teknologi for fullt uten at vi flytter våre kjernesystemer og data, ut i den offentlige skyen.

- Legger dere opp til valgfrihet når det gjelder skytjenester?

- Våre kunde- og saksbehandlingsløsninger er utviklet på en Microsoft-basert .Net plattform. Dette gir noen føringer med hensyn til hvilke skytjenester som er mest aktuelle. Når det gjelder administrative løsninger er Office365 valgt.

- Hva blir de største utfordringene nærmeste 12 måneder?

Fortsatt effektivisere it-driften slik at vi får frigjort mer ressurser til kontinuerlig forbedring og innovasjon til fordel for vår kunder. Strategien Sky først, bidrar til at vi lykkes med begge deler.

- Hva er din favoritt-app?

- På jobb er det naturlig nok Office-appene som benyttes mest. I tillegg klarer jeg meg ikke uten Evernote. Privat slår jeg et slag for Regobs og Varsom. Suverene apper for de av oss som liker ferdsel i bratt terreng.

Les om:

Ukens It-sjef