- Kaster alt det gamle i SAS

- Kaster alt det gamle i SAS

IT-SJEFEN: Hans-Petter Aanby rydder opp i SAS-systemene og har valgt TCS som driftspartner.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Akkurat nå er vi i gang med et stort program for å kutte SAS' it-kostnader. Vi skal redusere kostnadene med 50 prosent og bemanningen med 70 prosent. Dette betyr en kostnadsreduksjon på over 600 millioner kroner. Dette gjør vi ved å reforhandle alle våre avtaler, fjerne systemer og erstatte gamle selvlagde systemer med nye systemer - og mer standardiserte industriløsninger. I hovedsak kan man si at vi er i ferd med å bytte ut nærmest hele dagens it-plattform i SAS med en ny løsning og ny plattform. I prosessen bytter vi også levarndør for operativ it-drift fra det amerikanske selskapet CSC til TCS.

- I tillegg setter vi opp en helt ny organisering og it-strukturen i SAS hvor vi etablerer BCIO-rollen som er en Business CIO/dedikerte it-sjefer som tenker forretning og deltar i de respektive ledergrupper ute i konsernet. BCIO skal være med i forretningsdiskusjonene og bringe inn teknologimulighetene. BCIO vil få egne budsjetter både for it-investeringer og drift. Selv skal jeg ha en koordinerende rolle mellom enhetene for å sikre samkjøringen på tvers av konsernet.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Jeg kom inn i SAS for å gjennomføre et program med nedskjæringene og større system- og organisasjonsendringer. Jeg er godt fornøyd med at dette går etter planen. Det er en forferdelig trist å gjennomføre nedbemanning og oppsigelser i det store omfang som er gjort, men for SAS sin del har dette vært helt nødvendig. Det har vært en stor forståelse hos de ansatte som virkelig har stått på til siste slutt og avsluttet sitt arbeide i SAS med flagget til topps. Jeg er dypt imponert og ydmyk overfor den innsats og lojalitet som de it-ansatte i SAS har vist i denne tunge prosessen.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- I forbindelse med flyttingen av vår operative it-drift vil flere av våre systemer gå fra tradisjonell server drift til å benytte skytjenester.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Nesten ingenting.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Etter mitt syn er det å bistå forretningen til å integrere it i forretningsutviklingen og tankesettet. Lære forretningen hvor effektiv virksomheten kan bli om man utnytter it på riktig måte, hvordan man kan redusere kostnadene, bedre servicen og øke inntjeningen. Rett og slett være en forretningsperson som kan business, endringsledelse og teknologi.

- Hvem rapporterer du til?

- Min situasjon er litt spesiell da jeg er innleid CIO for å gjennomføre et større kostnadskuttprogram, samt bygge opp en helt ny it-organisasjon. Jeg fronter de nye BCIO-ene som skal sitte i ledergruppene rundt om i konsernet, min jobb blir å være bak og koordinere samt støtte opp når dette trengs.

- Hvem skal svare på spørsmålene neste uke?

- Den jobben gir jeg videre til en tidligere kollega som i dag er CIO hos EVRY, Terje Kabbe.

IT-SJEFEN

Hvem: Innleid CIO Hans-Petter Aanby

Hvor:: Scandinavian Airline Systems

Antall ansatte: Rundt 15.000 årsverk

It-budsjett: Operativ it-drift, forvaltning og kommunikasjon rundt 1,3 milliarder SEK

Antall ansatte i it-avdelingen: Ved årsskiftet 2012/13 - 211 årsverk, nå er de 70 årsverk.

Les om:

Ukens It-sjef