Kid Interiør trives med Microsoft

Kid Interiør trives med Microsoft

IT-SJEFEN: Per Hamre har fungerende systemer og lite nedetid.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Som it-sjef har jeg for tiden ingen store utfordringer, men som alltid er hovedsaken å levere høy oppetid og stabil drift for brukerne. Kid Interiør med sine 108 kjedebutikker er avhengig av at butikksystemet, lager og varepåfylling til enhver tid fungerer optimalt.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Vi har basert driften på tynne klienter med terminalserver, og lagring fra Netapp med snapshot-teknologi. Denne løsningen har gitt oss fleksibilitet og høy sikkerhet.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi kjører ingen cloud-løsning per i dag. Vi har allerede et godt fungerende internt system, så for tiden er dette er lite aktuelt. Men en av oppgavene som it-sjef er å se på nye løsninger som kan bedre driften til enhver tid.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- For tiden har vi lite fri programvare. Vi bruker stort sett Microsoft Office-produktene. Dette er programvare de aller fleste er kjent med. I tillegg brukere vi Athena erp-system som kjerneprogram for butikkdriften. Dette innebærer blant annet kasseprogramvare og styring med logistikk og innkjøp.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- It-sjefen bør være til stede i driften, og se til at systemene fungerer optimalt. De bør også ha en sentral rolle i utvikling av bedriften, da it spiller en stor rolle i bedriftene.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til finansdirektøren, og er en del av ledergruppen.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det skal it-sjefen i Øvre Eiker kommune, Terje Wollertsen.

Navn: Per Hamre

Hvor: Kid Interiør

Antall ansatte: 1.000 ansatte, tre på it, samt noen programmerere som leies inn ved behov.

It-budsjett: Vil ikke oppgi, men hevder å ha en konkurransedyktig andel it sett i forhold til bransjen.

Les om:

Ukens It-sjef