Kom til krise hos DSS

Kom til krise hos DSS

It-sjefen i Departementenes servicesenter fikk røff start med 22. juli-hendelsen.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Da jeg tiltrådte stillingen 1. august var ikt-avdelingen i krise på grunn av ødeleggelser som resultat av hendelsen 22. juli. Krisen kom midt oppe i høyt prioritert arbeid med å forsterke informasjonssikkerheten vår. Det å holde fokus på plan og aktiviteter som er fremoverrettet samtidig med håndtering av to kriser er en stor utfordring.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Etter bare seks måneder i stillingen vil jeg trekke frem at vi har lykkes bra med balansen mellom de mange aktivitetene som sikrer stabile tjenester etter 22/7. Samtidig har vi har fått til et godt miljø for endring og innovasjon. Sammen med vår eier, Fornyings og administrasjonsdepartementet, er det tatt frem satsninger for å modernisere infrastruktur og tilbud av sikre ikt-tjenester til departementene de nærmeste år. I tillegg arbeides for å tilpasse organisasjon og arbeidsformer til å møte fremtidige behov. Jeg er også stolt over at teamet mitt har klart å holde departementene med et svært stabilt tjenestetilbud på it-siden gjennom krisen. Tjenestetilbudet er i tillegg utvidet i form av at avdelingen på få dager etter 22/7 fikk tatt frem løsninger for fjerntilgang på våre tjenester for flere tusen ekstra brukere som ikke kunne arbeide fra sine normale arbeidsplasser.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Cloud Computing står definitivt på listen av muligheter som kan modernisere og effektivisere måten vi leverer ikt-tjenester på. Vi har spesielle utfordringer med å kunne få tatt i bruk slike tjenester i offentlig sektor med de krav vi har til informasjonsbeskyttelse og kontroll over informasjonen. Den nye teknologien byr imidlertid på interessante muligheter og vi vil som en del av nye satsinger undersøke hvordan vi kan få effekt ut av Cloud Computing-teknologi, selv om vi ikke uten videre kan hente tjenester fra et åpent marked.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker i liten grad fri programvare og har ingen konkrete planer om å ta det i bruk i stor skala.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Det er å sikre videreutvikling av et stabilt tjenesteutvalg som er skal gjøre virksomheten effektiv.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg sitter i virksomhetens ledergruppe og rapporterer til direktøren.

-Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det skal it-sjefen i Helse Nord, Bjørn Nilsen, gjøre.

Hvem: Avdelingsdirektør IKT, Dag Anders Brunstad

Hvor: Departementenes servicesenter

Antall ansatte: 500+

It-avdeling: 115 ansatte

It-budsjett: Ønsker ikke å oppgi

Les om:

Ukens It-sjef