Kuttet kostnadene i kommunen

Kuttet kostnadene i kommunen

IT-SJEFEN: Øvre Eiker skiftet ut it-utstyret og virtualiserte maskinene.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det viktigste nå er skolesatsingen. Vi må få skolene opp på et akseptabelt nivå. Vi har lagt fiber til veggen, men nå må vi forbedre infrastrukturen i skolene som er utgått på dato. Videre skal vi finne og anskaffe en fremtidsrettet løsning for elever og lærere. Det gjelder elever på første til tiende skoletrinn. Vi regner med å være Feide-godkjent i nærmeste fremtid og elektronisk id for både lærere, elever og foresatte vil være sentral i ny løsning. Elevene vil få en id som de skal bruke så lenge de er under utdannelse.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Vi har klart å redusere arbeidstimer, kostnader og strøm. Jeg er fornøyd med virtualiseringen av serverfarmen og utskriftsløsningen med "Follow Me Print". Nå har vi bare to "gamle" servere igjen. Videre har vi lagt opp til streaming av servere hvor vedlikehold på en server testes ut og kopieres til de andre. Med utskrift der medarbeideren identifiserer seg for skriveren, spares papir, toner og feilsituasjoner. Cirka 70 prosent av henvendelsene til helpdesk var print, nå er det nesten ikke målbart. Papirforbruket er redusert med tre paller bare på rådhuset, målt i 2010.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi er åpne for Cloud Computing, men har ikke gjort noe til nå. Vi følger med på utviklingen, men har ingen umiddelbare planer siden vi har full kontroll på vår egen driftsløsning.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Ingenting. Vi gjorde et forprosjekt på en skoleløsning, men fant ikke løsninger og vi anså det som håpløst å få det utviklet. Vi bruker gjerne løsninger basert på åpen kildekode, men da må de være felles.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser den?

- Drive strategisk arbeid, støtte opp om bedriftens fremtidige mål, være koordinator og rådgiver mellom avdelinger og ha det overordnete blikket på drift.

- Hvem rapporterer du til?

- Organisasjonssjefen i Øvre Eiker kommune.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Arne Hvidsten, it-sjef i Drammensregionens IKT.

Hvem: Terje Wollertsen

Hvor: Øvre Eiker kommune

Antall ansatte: 1.200

It-budsjett: Vil ikke oppgi

Les om:

Ukens It-sjef