Lar brukerne velge OS selv

Lar brukerne velge OS selv

IT-SJEFEN: Philippa Kristiansen ved Senter for IKT i utdanningen har et pragmatisk forhold til it-verktøy.

Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Senter for IKT i utdanningen har vært gjennom en fusjon og er midt oppe i en omstillingsprosess, så det viktigste på it-siden nå er å få på plass flere felles tjenester som kan styrke samhandling og effektivitet. Utfordringen ligger i å få en felles tjenesteportefølje, og fremdeles dekke de forskjellige fagområdenes behov godt nok.

Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Hovedfokuset mitt hittil har vært HR og økonomi, og jeg er stolt av at vi nå er en effektiv og serviceinnstilt administrasjon. Med kontorer på flere lokasjoner har det vært nødvendig å få til gode digitale løsninger, slik at vi lett kan kommunisere med hverandre. Per i dag fungerer videokonferanse og ulike skypeløsninger godt mellom ansatte i Tromsø og Oslo, noe som gjør at vi kun reiser når det er helt nødvendig.

Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Mesteparten av våre tjenester er allerede outsourcet i tradisjonell forstand, bortsett fra klientdrift og noen få tjenester. For oss vil ikke brukerne merke stor forskjell om vi senere benytter cloud som sourcing-alternativ. Kravspesifiseringen, risikovurderingene og innkjøpsrutinene vil stort sett være det samme uansett hvilken leveransemetode vi velger i fremtidige innkjøp. Rent økonomisk ser det ut til at det vil variere fra tjeneste til tjeneste hva som er den mest gunstige sourcing-alternativet.

Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Mesteparten av eksternt rettede tjenester kjører på LAMP-plattformen. Internt benytter vi Zimbra til e-post, kalender osv. og en del medarbeidere sitter med Linux på desktopen. Vi er relativt pragmatiske i forhold til fri programvare og benytter det der vi finner det hensiktsmessig.

Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Det må testes ut, og erfaringsmessig kan det være greit å vente til de verste barnesykdommene i et nytt operativsystem har gitt seg. Våre medarbeidere velger i stor grad hvilket OS de ønsker å benytte. Vi har en stor andel brukere av OS X, en del på Windows og en del på forskjellige linuxdistribusjoner.

Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Å være bindeleddet mellom it-folkene, ledelsen og fagavdelingene. It, ledelsen og de forskjellige fagområdene snakker ofte ikke samme språk og en viktig oppgave er å støtte kommunikasjonen mellom partene, slik at vi får dekket fagområdenes behov innenfor de rammene vi har.

Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til direktør Trond Ingebretsen.

Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- IT-direktør Stig Ørsje ved Universitetet i Tromsø.

IT-SJEFEN
Hvem: Administrasjon- og it-sjef Philippa Kristiansen
Hvor: Senter for IKT i utdanningen
Antall ansatte: 60
It-avdeling: Senteret har ikke en egen IT-avdeling
It-budsjett: Ikke oppgitt

Les om:

Ukens It-sjef