Lite friprog hos Hansa

Lite friprog hos Hansa

IT-SJEFEN: Ken Larsen Bernes i Hansa Borg Bryggerier maksimerer gevinst med begrensede ressurser.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er å finne smarte løsninger for å maksimere gevinst i forhold til innsats og midler. Vi har begrensede ressurser i forhold til en del andre større aktører, og er helt nødt til å arbeide smart og søke smarte løsninger.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- At it ikke bare er en utgiftspost, men blir sett på som viktig ressurs for å nå overordnede mål. Jeg synes også vi får til ganske mye i forhold til de ressursene vi har. Vi har svært liten grad av problemer, og løsningene og tjenestene våre er totalt sett veldig stabile.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi følger interessert med, og vurderer potensiale fortløpende. Noen tjenester kan være mer aktuelle enn andre. Det kommer an på hvor konkurransedyktige vi selv er, om det er kompetanse vi ønsker å ha in-house eller ikke og så videre.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker fri programvare i liten grad. Vi bruker Microsoft i ganske stor utstrekning, og vi forsøker å maksimere nytte av lisensavtale.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Hos oss er Windows 8 først aktuelt på nettbrett. Det er foreløpig usikkert om vi kommer til å rulle ut på klientpark. Men vi kommer å få en del nettbrett så vi må uansett klargjøre tjenestene våre for Windows 8.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Jeg synes det viktigste er å klare å operasjonalisere strategier med lure valg. Det er viktig å benytte teknologi der hvor det er hensiktsmessig for å nå våre mål.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til administrerende direktør.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Rolf Palmesen, it-sjefen i Norgesmøllene.

It-sjefen

Hvem: It-sjef Ken Larsen Bernes

Hvor: Hansa Borg Bryggerier

Antall ansatte: 519

It-avdeling: 6 ansatte

It-budsjett: Varierer

Les om: