Med Windows i Politiet

Med Windows i Politiet

IT-SJEFEN: Cato Rindal er fersk ikt-direktør i Politidirektoratet som skal sørge for at Politiets it-behov blir møtt.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

Det er flere, som å sette meg inn i virksomheten, prosjekter og planer, bygge ikt-avdelingen i Politidirektoratet, etablere ikt- delen i tidligere Politiets Data- og Materielltjeneste som en egen organisasjonsenhet, og budsjett og planer for 2014.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

Det er litt tidlig å si. Jeg har kun vært i POD i to måneder, men begynner å komme inn i jobben.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

Cloud er et viktig område vi jobber med. Først og fremst private cloud og da i forhold til selvbetjeningsmiljøer for test og utvikling. Fremtiden vil nok bli hybrid cloud løsninger, det vil si både private og public som publikumstjenster, åpne data og slikt.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

Open source programvare brukes både i backend og frontend-utvikling. Strategien på dette området er nok litt uklar foreløpig, men vi vurderer det på lik linje med annen programvare.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

Windows 8 og 8.1 vurderes som en del av en total klientplattform strategi som vi jobber med nå. Dette gjelder både innen virtualiserte desktops, VDI og tykke klienter. 8.1 har gjort mye bra innen sikkerhet som vi ser på som en stor styrke for tykke klienter.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

Mine viktigste oppgaver i Politidirektoratet er blant annet å sikre sammenheng mellom virksomhetens behov, prioriteringer og ressursbruk innen ikt og være premissgiver for utviklingen og styringen av ikt-fagområdet i politiet. Jeg skal også lede utviklingen av Politidirektoratet og relevante særorgans evne til å levere ikt-tjenester som understøtter politiets behov, og å sørge for at det skjer en styrking av strategi og innovasjon og bygge tilstrekkelig teknologisk kompetanse slik at ikt blir en fremtidsrettet verktøy.

Jeg skal også støtte til politiets oppgaver og etatslederansvar for det som i dag er definert som virksomhetsområde ikt i PDMT.

- Hvem rapporterer du til?

Politidirektøren, Odd Reidar Humlegård.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

Thomas Bagley i Helse Sør-Øst RHF.

IT-SJEFEN

Hvem: It-direktør Cato Rindal

Hvor: Politidirektoratet (POD)

Antall ansatte: Politidirektoratet har omlag 240 medarbeidere. Politi- og lensmannsetaten består av om lag 14 000 medarbeidere.

It-avdeling: For tiden er vi 11 ansatte i ikt-avdelingen i POD, men skal oppbemanne til 30 i 2014.

It-budsjett: Totalt for etaten ca 1.2 milliarder kroner.

Les om:

Ukens It-sjef