- Microsoft-folk er lettest å finne

- Microsoft-folk er lettest å finne

IT-SJEFEN: Odd Ørstavik i Gjesdal kommune bruker ikke friprog. Leverandørene i Rogaland er ikke så opptatt av det, mener han.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Akkurat nå er det innspill til budsjett i 2013, og å klare å få nok penger fra den prosessen for å få nok til å sikre god drift, forbedre sikkerhet og å øke stabilitet og tilgjengelighet. Det henger sammen med en ROS-analyse med noen avvik som vi må behandle, og gjøre tiltak.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Det beste er at tjenesteområdene er klar over viktigheten av ikt i leveransen ut mot innbyggere og publikum. Og at ikt er en viktig del av grunnmuren enhver kommune må ha. I fjor gjorde vi også en stor investering i skolene som har løftet nivået på tjenestene dit. Det fungerer.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Cloud computing er jo et nytt begrep som har kommet, og nå som kommunene er klare, så kommer de inn. Men kommunene i seg selv har det ikke travelt med å komme seg dit. Da er det stort sett de store kommunene. De små bør kanskje ikke bry seg alt for mye enda. Vi får se hvordan det går med de som prøver.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker ikke fri programvare. Det går litt på kompetansen i avdelingen og generelt i kommunen. Vi er veldig Microsoft-rettet, som det er enklest å få tak i kompetanse på, og vi har alltid brukt det. Friprog krever intern kompetanse. Det virker heller ikke som leverandørmarkedet her i Rogaland er så veldig opptatt av friprog.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Det er å organisere ikt i kommunen for god leveranse, å være et talerør mellom vår egen avdeling og ut i tjenesteområdene, å være en emissær – å være til stedet for å forklare viktigheten rundt sikkerhet, drift og være litt føre var. En pådriver for nye løsninger som kan gi gevinster i flere tjenesteområder og i flere nivåer. Utfordringen er jo å ha tid og kapasitet for å bli med på alt. Det er jo lite folk i forhold til antall brukere. Det er en utfordring å få det til. Alle deltar, og det tar tid.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til assisterende rådmann.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Jeg kunne tenke meg svar fra en av de store kommunene i Rogaland, ikt-leder i Stavanger, Stein Ivar Rødland.

IT-SJEFEN
Hvem: Ikt-leder Odd Ørstavik
Hvor: Gjesdal kommune
Antall ansatte: Mellom 800-1000
It-avdeling: Fire faste ansatte og en lærling
It-budsjett: Ca 5,5 millioner for ikt-avdelingen

Les om: