Multimedial it-sjef på sørlandet

Multimedial it-sjef på sørlandet

Ukens it-sjef: Tor Aas-Hansen er it-sjef i mediehuset Fædrelandsvennen. Han liker mer og mer Linux, men nå er det fusjonen inn i Media Norge som tar tid.

- Hva er dine viktigste utfordringer i jobben akkurat nå?

- Det er å koordinere it-arbeidet i vår avdeling og tilpasse oss til et mediehus med flere kanaler. Det handler både om bevisstgjøring og multimedial integrasjon. I dette ligger det også å tilrettelegge publiseringsløsningene for de ulike kanalene som alle krever høy oppetid.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi kjører Microsoft på arbeidsstasjoner og en del servere. Men på servere kjører vi mer og mer på Linux.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Om man kan lage en veldig detaljert beskrivelse mot leverandøren går det greit. Men ellers kan det oppstå misforståelser, ansvarsfraskrivelser og rett og slett et ansvarsvakum. Når det er sagt fungerer driftingen av våre nettsider, som vi har satt ut, på en god måte – mye fordi den er basert på en detaljert og god avtale.

- Hva bruker du ellers mest tid på i jobben?

- Det er mange praktiske ting. Men akkurat nå er det planlegging og tilrettelegging av sammenslåingen/opprettelsen av det nye mediehuset Media Norge, som vi er en del av.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Det er nettjenestene og funksjonalitet rundt websidene. Men vi bruker også mye penger på å oppgradere infrastrukturen med henblikk på bedre sikkerhet. Truslene øker, og vi må tilpasse oss dette bildet.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- It er sentralt i mediehusets arbeid mot å innfri publikums krav på hvor og hvordan de vil ha innholdet vi produserer. Og it-avdelingens oppgave er å legge til rette for dette. Vi jobber blant annet mot bedre samhandling mellom de som jobber med forskjellige medier, enten det er papir, web, radio eller tv.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det skal it-sjef Ronny Rognhaugen i Xstrata her i Kristiandsand.

Les om:

Ukens It-sjef