Nødt til å sette ut

Nødt til å sette ut

IT-SJEFEN: Geir Grime i Sparebanken Sogn og Fjordane er helt avhengig av outsourcing.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er å bestemme hvilke forretningsområder som skal understøttes og hvordan vi skal prioritere hvilke teknologiverktøy dette krever.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Det er stort sett Microsoft som brukes her hos oss, på de serverne vi kjører internt.

- Outsourcing, en plage eller saliggjørende?

- I arbeidet vårt er vi totalt avhengige av outsourcing, så for oss er dette bare saliggjørende. Det vil alltid være en utfordring å få ting til å funke, men vi har heldigvis solide leverandører.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Vi samarbeider mye med Gjensidige når det gjelder leverandører på ikt-siden. Ellers er det oppfølging av teamledere og arbeid med tilbud, avtaler og support.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Først og fremst normal drift. Men det er også gjort noen tunge investeringer i nytt kundestøttesystem, og vi har innført e-journal og et system for balansert målstyring.

- Hvordan blir it brukt strategisk hos dere?

- It understøtter alle våre forretningsområder og inngår i alle prosesser. Det er svært viktig å ha med it i alle ledd i det strategiske arbeidet. Det blir på en måte en selvfølge.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Jeg kunne tenke meg Per Kåre Olsen, som er it-direktør for strategi og styring i Gjensidige konsern.

Les om:

Ukens It-sjef