- Outsourcing ikke saliggjørende

- Outsourcing ikke saliggjørende

IT-SJEFEN: Torbjørn Olsen i Inherred har troen på å gjøre det meste selv.

- Hva er den viktigste utfordringen din i jobben akkurat nå?

- Det er så mange ting som er viktig. Men svaret blir å ha tid eller ressurser nok til å gjøre det vi ønsker. Vi prøver så godt vi kan å prioritere det vi føler vi må prioritere.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Jeg foretrekker Microsoft. Vi bruker det ganske mye, også som plattform. Det har litt historiske grunner, og ellers har Microsoft fortsatt veldig gode programmer for folk som ikke er fullgode på åpen kildekode. Dessuten er det enkelte koblinger mellom fagapplikasjoner og kontorstøttesystemer som tekstbehandlere, som ikke har vært støttet andre steder.

- Outsourcing plage eller saliggjørende?

- Vi ser ikke på det som saliggjørende. Vi outsourcer veldig lite. Vi har høy kompetanse selv, og gjør mest mulig i eget hus. Men vi er en samkommune, så vi omfatter både Levanger og Verdal.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Vi bruker mest tid på strategisk utvikling. Også går det mye tid til såkalt kontorarbeid, altså å håndtere alt av avtaler, betale fakturaer og slikt. Koordinering av alle enheter ligger i grenseland av og til - mellom kontorarbeid og strategisk arbeid.

- Har dere spesielle strategier for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Ikke noe utover det som er skikk og bruk, samt de reglene kommunen har i forhold til norske lover. Vi vil ikke at folk holder på med tull i arbeidstiden, men har ingen sperrer.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Vi bruker veldig mye på lisenser. Også bruker vi ganske mye på å leie gode nok linjer til enhetene. Den siste store posten er investeringer, utskiftinger og fornying.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Da sender vi det videre nordover, til Viggo Bildal i Steinkjer.

Hvem: Torbjørn Olsen

Hvor: Inherred samkommune

Hva: Samkommune, Levanger og Verdal

Antall ansatte: 7 faste på it, 2500-3000 i samkommunen

It-budsjett: Cirka 15 millioner for samkommunen

Foreslått av: Elin Wikmark Darell, Værnesregionen

Les om:

Ukens It-sjef