Prioriterer drift foran dokumenter

Prioriterer drift foran dokumenter

IT-SJEFEN: Ole Lycke på Høgskolen i Oslo har verken sikkerhetspolicy, serviceerklæring eller rollebeskrivelser.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det vanskeligste er å prioritere mellom utfordringene når en har få ressurser som kan settes inn. Vi har ikke en kultur eller tradisjon for formell dokumentasjon og vi har store mangler på slikt som it-strategi, sikkerhetspolicy, ROS-analyser, serviceerklæring/SLA, rutinebeskrivelser og rollebeskrivelser. Det er relativt arbeidskrevende å utarbeide disse dokumentene, fordi man i tillegg til selve skrivingen må sørge for god forankring i organisasjonen. Ressursknapphet i forhold til programmeringsoppgaver oppleves også som ganske frustrerende.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi velger fri programvare med åpen kildekode der dette er likeverdig med kommersielle løsninger. Forøvrig er vi ganske pragmatiske. 90 prosent av serverne våre kjører Linux. På klientsiden er Microsoft i overvekt. Vi har ca 3.000 stasjonære Windows-klienter og rundt hundre med andre operativsystemer. På bærbare har vi omtrent samme fordeling.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Vi liker begge deler. I UH-sektoren er slikt som student-, personal-, bibliotek- og økonomisystemer outsourcet og vi har en kostnadsdeling mellom institusjonene. Dette sikrer en relativt rasjonell og stabil drift til fornuftig kostnad. Andre tjenester som epost, web, kalender og brukeradministrative systemer kjører HiO internt. Disse tjenestene er tett integrert og det er behov for spesialtilpasninger for vår organisasjon. Det er derfor rasjonelt å utvikle, tilpasse og drifte disse tjenestene med interne ressurser. På denne måten opprettholder vi også spennende arbeidsoppgaver og en høy intern kompetanse som er nyttig i en rekke sammenhenger.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- For tiden er jeg alt for mye i møter av alle slag og på alle nivåer. Frem til nå har jeg også hatt direkte personalansvar for 25 medarbeidere, men dette er vi i ferd med å endre ved å ansette en leder for brukerstøtteenheten.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Nei. Vi har mange forskere og andre ansatte som har nytte av at vi har et svært åpent nett der det meste er tillatt. De ansatte har stor frihet under ansvar, men vi tillater ikke fildeling.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Mest vil nok gå til byggingen av et nytt datasenter som skal stå klart til sommeren.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Marit Kristoffersen ved Høgskolen i Akershus.

It-sjefen

Hvem: Ole Lycke

Hvor: Høgskolen i Oslo

Hva: Høyskole

Antall ansatte: 1200 årsverk, 25 i it-avdelingen

Omsetning: Over én milliard

Les om: